“Cholera ernstige dreiging in pakistan”

“Een uitbraak van cholera in het door overstromingen getroffen Pakistan, kan zeer ernstige gevolgen krijgen.” Dat concludeert Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling, die terug is in Nederland na een bezoek aan het rampgebied. Tineke Ceelen bezocht de afgelopen dagen onder andere de plaatsen Nowshera en Charsadda. Nu het water daar is gezakt, is de schade die de overstromingen hebben aangericht pas echt goed te zien.  
Van het bezoek zijn foto- en videobeelden beschikbaar. 

Het kamp Aza Kheil (foto) is volledig door het water verwoest. Ceelen: “Voor de ramp woonden hier 30 duizend Afghaanse vluchtelingen, die tot nu toe nauwelijks hulp ontvangen. Zij wonen met duizenden op de middenberm van snelwegen. Voor hen zijn geen sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater voor handen.”

Cholera
In de Swatvallei is afgelopen weekend het eerste dodelijke choleraslachtoffer gevallen. Ceelen: “De Pakistaanse autoriteiten die we hierover spraken benadrukten niet in staat te zullen zijn een grote epidemie onder controle te kunnen krijgen. Hiervoor ontbreken hen de medicijnen, medici en middelen.” 

Ook de hulporganisaties ter plekke vrezen de consequenties van een epidemie. Stichting Vluchteling roept op royaal te doneren op giro 555 om zo te hulporganisaties in staat te stellen epidemieën in het gebied te voorkomen. 

BizPress.nl