Peter Specht, CFO Novisource, treedt per direct terug


 

PERSBERICHT

 

Peter Specht, CFO Novisource, treedt per direct terug

 

      Nieuwegein, 09-05-2018

Novisource N.V. deelt mee dat Peter Specht (CFO) heeft besloten om terug te treden als CFO. In onderling overleg is besloten dat Peter Specht, per 1 mei 2018 zal terugtreden als bestuurder van Novisource. Peter Specht en de Raad van Commissarissen zijn daarnaast overeengekomen dat Peter Specht tot 1 juli beschikbaar zal zijn voor een ordentelijke overdracht van zijn werkzaamheden.

Peter Specht: “ik kijk terug op een boeiende tijd waar in een korte periode veel is gerealiseerd. Novisource staat er aanzienlijk sterker en beter voor. De huidige positie van Novisource is een goede basis voor de verdere strategische ontwikkeling van Novisource die in gang is gezet”.

De Raad van Commissarissen zal zo spoedig mogelijk een nieuwe bestuurder voor Novisource N.V. voordragen voor benoeming door de algemene vergadering. Tot die tijd is sprake van ontstentenis van alle bestuurders. De Raad van Commissarissen heeft – in lijn met de statuten van Novisource N.V. – besloten beide commissarissen, Duco Wildeboer en Edwin Groeneveld, voorlopig te belasten met de bestuurstaak.

De dagelijkse leiding van Novisource berust de komende periode bij Roy Vissers, de algemeen directeur van Novisource Finance. Roy Vissers zal zich daarnaast blijven richten op de commerciële en overige operationele aspecten van de onderneming.

De voorgenomen verkoop van de in Novisource Contracting Services B.V. ondergebrachte broker activiteiten is momenteel gaande. De voorgenomen verkoop van de in Novisource B.V. en Opdion Services B.V. ondergebrachte consultancy activiteiten is momenteel opgeschort. Novisource is – met behulp van externe adviseurs – de eerder aangevangen strategische oriëntatie ten aanzien van laatstgenoemde activiteiten aan het voortzetten.

Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.

Voor meer informatie over dit persbericht:

Duco Wildeboer, voorzitter RvC +31 (0)30 850 44 44

ir@novisource.nl

 

Over Novisource N.V.

Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource BV, Novisource Contracting Services BV, en Opdion Services BV. Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Novisource Contracting Services BV richt zich op de bemiddeling van ZZP’ers voor aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT. Opdion Services BV is gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl of www.opdion.com

  

BizPress.nl