Persbericht: Valid bouwt datawarehouse met meetdata in AzureEindhoven, 29 augustus 2019 – Om goed te kunnen werken met water heeft een waterschap veel informatie nodig, liefst in real-time. Wat is de kwaliteit van het oppervlaktewater? Waar is teveel water of te weinig? Hoe staat het met de reiniging van afvalwater? Wat zijn de grondwaterstanden? Valid realiseert voor Waterschap Aa en Maas een datawarehouse voor waterdata in de Azure-cloud. 

Context: digitale transformatie
“Digitale transformatie is ook bij ons een belangrijk thema. Iedereen is bezig de bedrijfsprocessen te innoveren. Net als wij hebben veel waterschappen datalabs in het leven geroepen om te onderzoeken hoe data meerwaarde kunnen bieden aan onze primaire processen: het zorgen voor schoon en veilig water.” Dat zegt Fred van Bemmel, informatie-analist en projectleider bij Waterschap Aa en Maas. 

Door de gewenste digitalisering kwam datawarehousing in beeld. Immers, datawarehousing heeft zich dankzij de cloud ontwikkeld tot een aantrekkelijke en haalbare optie. Het is niet meer nodig zelf een infrastructuur op te zetten en te onderhouden, met alle risico’s en kosten van dien. Bovendien biedt de cloud-leverancier tal van kant-en-klare tools en functies. Op advies van Valid – toonaangevend in datamanagement in de cloud – gekozen voor Microsoft Azure. 

Uitdaging: vooruitkijken
Het waterschap heeft vooral behoefte aan inzicht in de staat en de stand van het water. In het verleden, nu en in de toekomst. Van Bemmel: “Aan terugkijken om vooruit te kunnen kijken.” Daar zijn uitkomsten uit metingen voor nodig. Het gaat om honderden miljoenen metingen van waterstan>

Lees verder..

BizPress.nl