Persbericht: SAP en DesignWeek@School bundelen krachtenSAP heeft de handen ineengeslagen met de stichting DesignWeek@School. Deze stichting laat kinderen kennismaken met 21e-eeuwse vaardigheden als design thinking, computational thinking en programmeren. Consultants van SAP ondersteunen bij de begeleiding van workshops en lesprogramma’s op scholen. Daarnaast verleent het technologiebedrijf financiële steun aan het project.

Programmeren, probleemoplossend denken, inlevingsvermogen en samenwerken. Het zijn enorm belangrijke vaardigheden. Allerlei maatschappelijke vraagstukken vragen om creatieve en originele inzichten. Steeds vaker heeft technologie daarin een groot aandeel.

Het is voor veel basis- en middelbare scholen echter lastig om die vaardigheden te integreren in het bestaande lesprogramma. Leerkrachten beschikken niet altijd over voldoende tijd en kennis om hier actief mee aan de slag te gaan. De Nederlandse overheid buigt zich over het vraagstuk hoe scholen ondersteund zouden moeten en kunnen worden om onze kinderen de genoemde vaardigheden te leren, maar concreet is er nog geen goede en toekomstbestendige oplossing.

Status quo doorbreken
DesignWeek@School wil die status quo doorbreken. Het is een stichting die kinderen én leerkrachten op een uitdagende en leuke manier laat kennismaken met 21e-eeuwse vaardigheden en hen laat ervaren hoe zij met die vaardigheden een positieve impact kunnen hebben op de maatschappij. Scholen worden bovendien ondersteund met de integratie van deze vaardigheden in de dagelijkse lessen.

Het project, dat eind 2016 van start ging, richt zich met name op basisschoolleerlingen. Tijdens de projectweek leren ze samenwerken, creatief naar oplossingen zoeken en maken ze kennis met de basisbeginselen van programmeren. Tijdens lessen en workshops leren ze bijvoorbeeld robots aansturen en apps ontwikkelen in een op kinderen toegespitste programmeertaal. Het niveau is daa>

Lees verder..

BizPress.nl