Persbericht: Samen werken aan de toekomst van werkenSommige gezegdes zijn niet voor niks klassiekers. Zo is de eeuwenoude uitspraak op de werkvloer ‘Mensen zijn ons allerbelangrijkste kapitaal’ nog steeds actueel. Zelfs nu, in een tijdperk waar angst heerst voor robots die op de loer liggen om onze banen in te pikken. Bedrijven en opleidingsinstituten moeten investeren in de mens, om zo niet alleen de bestaande vacatures te kunnen invullen, maar ook te anticiperen op de toekomstige vraag om personeel. Met alleen automatisering red je het niet. Maar hoe leid je mensen op voor banen die nog niet bestaan?

Dat is precies de vraag die Cognizant beantwoordt met het Future of Learning rapport, dat onlangs is gepubliceerd. Hierin zijn de bevindingen van een wereldwijd onderzoek onder 601 topmanagers van vooraanstaande bedrijven en hogere onderwijsinstellingen gebundeld. Zo is er een gedetailleerd beeld ontstaan van de veranderingen die deze grootmachten momenteel doorvoeren in hun trainings- en onderwijsprogramma’s en de uitdagingen waar ze tegenaan lopen bij het voorbereiden van hun medewerkers op de toekomst.

De resultaten van het onderzoek laten een paar duidelijke trends zien, waarvan de impact snel genoeg zal doorsijpelen op de werkvloer:

  • De toekomst is dichterbij dan je denkt
    Het gros van de bedrijven (80%) en hogeronderwijsinstellingen (72%) wereldwijd is het erover eens dat het extreem belangrijk is om medewerkers en studenten voor te bereiden op het samen kunnen werken met nieuwe digitale technologieën. Dat is hoe robotisering er in de praktijk uit gaat zien. De omvang van deze taak moet echter niet worden onderschat: bedrijven en onderwijsinstellingen in Europa vrezen dat slechts 20 procent van alle medewerkers en 50 procent van hun s>

    Lees verder..

BizPress.nl