Persbericht: RUG en Noordelijke Online Ondernemers lanceren Groningen Digital Business CentreDe Rijksuniversiteit
Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) slaan de handen
ineen om de bloeiende digitale sector in Noord-Nederland uit te bouwen
en te versterken. Samen lanceren zij het Groningen Digital Business
Centre (GDBC), een nieuw kenniscentrum dat zich richt op het
ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van digitaal
ondernemen. Een belangrijke doelstelling is het opleiden van jong talent
op het gebied van
digital business en big data om tegemoet te komen aan de dringende vraag vanuit de sector naar academisch geschoolde professionals.

Het
GDBC wil uitgroeien tot het wetenschappelijke digitale broeinest van
Groningen. Een plek waar innovatie en onderzoek naar digitaal ondernemen
gestimuleerd wordt. Het centrum biedt wetenschappers en ondernemers de
kans kennis te ontwikkelen en te delen. De samenwerking van de NOO en de
RUG-faculteiten ‘Economie en Bedrijfskunde’ en ‘Science and
Engineering’ binnen GDBC wordt financieel ondersteund door het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de provincie en de gemeente
Groningen, Rabobank Noord-Nederland en netwerkorganisatie
Bedrijvenvereniging West.

Multidisciplinair onderwijs
Een
belangrijke missie van het GDBC is om young professionals klaar te
stomen voor een loopbaan in de digitale sector, zegt directeur Peter
Verhoef. ‘Daarom ontwikkelen we een multidisciplinair mastervak gericht
op digitalisering. Studenten kunnen straks via het GDBC stagelopen bij
vooraanstaande digitale bedrijven en onderzoek te doen met behulp van
data die noordelijke ondernemers beschikbaar stellen. Op die manier
kunnen zij specifieke vaardigheden ontwikkelen en een speciale
aantekening op hun masterdiploma verdienen.’

Op
termijn biedt de RUG zelfs een volledige multidisciplinaire
mastero>

Lees verder..

BizPress.nl