Persbericht: Quooker innoveert en beheerst snelgroeiende supply chain met Qlik SenseSchiphol, 5 september 2017 – Quooker, uitvinder en producent van de kokendwaterkraan, gebruikt Qlik Sense® om meer inzicht in en grip op haar kernprocessen te krijgen. Met behulp van Qlik is het bedrijf in staat om data van alle afdelingen samen te brengen en in één dashboard weer te geven. Dit helpt Quooker om de supply chain te optimaliseren, de productie af te stemmen op de vraag, faalkosten te reduceren en nieuwe afzetkansen te identificeren. Zo hebben nieuwe inzichten uit data geleid tot de ontwikkeling van de nieuwe productlijn, Quooker Flex. Pink Elephant verzorgde de implementatie.

Inzicht in productie zorgt voor rust
De inkoop- en productieplanning bij Quooker is zeer complex. Het heeft een lange planningshorizon en relatief veel onzekerheden. Eén Quooker bestaat uit ruim 250 onderdelen. Quooker wil orderwijzigingen en productverbeteringen snel kunnen doorvoeren. Dit maakte dat de kranenproducent volledig inzicht wilde in het hele productieproces. Met behulp van Qlik Sense kan Quooker nu het hele productieritme vastleggen in een realistische datagedreven planning, die inzichtelijk is voor het hele team. Zo wordt tijdig duidelijk waar ingegrepen moet worden, waar een materieeltekort ontstaat, waar een extra efficiëntieslag mogelijk is of hoe een last minute order bijgeplaatst kan worden. Dit overzicht zorgt voor meer rust op de productievloer.

Quooker Flex ontwikkeld door nieuwe inzichten
Naast de voordelen die data-analyse biedt voor inkoop, planning en productie, krijgt Quooker nu ook beter inzicht in trends, marktontwikkelingen en marketingeffecten. Zo legt een analyse met Qlik Sense bloot dat er in Zwitserland meer behoefte was aan uittrekkranen. De vaste alles-in-één-kraan van Quooker vond binnen de Zwitserse markt nauwelijks aftrek. Dit>

Lees verder..

BizPress.nl