Persbericht: Onderzoek Dell EMC: Nederlanders verdeeld over privacyissues in smart citiesAmsterdam – Nederlanders zijn verdeeld over de vraag of hun privacy in het geding is in een smart city dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 1.032 respondenten dat Dell EMC heeft laten uitvoeren. Zeker 55 procent geeft aan niet bang te zijn voor privacyissues tegenover ruim 44 procent die juist wel bang zijn dat hun privacy gevaar loopt.

Oudere respondenten gaven in het onderzoek veel vaker aan bang te zijn dat hun privacy niet gewaarborgd is in een smart city. In de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar heeft 57 procent de stelling ‘Ik ben bang dat mijn privacy niet gewaarborgd is in een smart city’ met ‘ja’ beantwoord ten opzichte van ruim 38 procent bij de respondenten onder de 40 jaar. In Noord- en West-Nederland maken relatief veel mensen zich zorgen over de waarborging van hun privacy. Respondenten in Oost-Nederland zijn daar duidelijk minder bezorgd over.

Geen idee
Deze angst, die bij veel mensen speelt, kan verklaard worden doordat veel mensen eigenlijk niet goed weten wat hun gemeente doet op het gebied van het ‘smarter’ maken van hun woonplaats. Op de stelling ‘De plaats waarin ik nu woon heeft al stappen gezet die horen bij een ‘smart city’, antwoordt slechts 15 procent bevestigend, terwijl 44 procent denkt dat dit niet het geval is. Veertig procent geeft aan geen idee te hebben of dit het geval is.

In Noord-Nederland is men opvallend vaak van mening (52,1 procent van de respondenten) dat er nog geen stappen zijn gezet die horen bij een smart city. In Zuid Nederland kiest men juist vaker (18,2 procent) voor het antwoord ‘ja’. Respondenten met een laag inkomen kozen relatief gezien vaker voor de antwoordoptie ‘weet ik niet’. 51,3 procent tegenover 37,7 procenten bij middenhoogopgeleiden en 37,4 procent van de hoogopgeleiden.

Transitiegeneratie
“De beste technologie>

Lees verder..

BizPress.nl