Persbericht: Ondersteuning voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2019In mei 2019 gaan in 27 lidstaten van de Europese Unie zo’n 350 miljoen kiezers naar de stembus om 705 leden van het Europees Parlement te kiezen. Ter ondersteuning van dit democratische proces komen we met producten en programma’s die EU-burgers toegang tot alle informatie geven die ze nodig hebben om hun stem uit te brengen. We leveren op de volgende drie manieren onze steun aan de verkiezingen:

We reiken kiezers de informatie aan die ze nodig hebben

In de aanloop naar verkiezingen hebben mensen behoefte aan relevante informatie die hen wegwijs maakt in het verkiezingsproces. Mogelijk ben je op Google Zoeken al tools tegengekomen voor eerdere verkiezingen in bijvoorbeeld Duitsland en andere landen. Hiermee wezen we mensen op informatie die hen hielp om inzicht in deze verkiezingen te verwerven en daaraan deel te nemen. Voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2019 maken we gebruik van gezaghebbende informatie van verkiezingscommissies in alle lidstaten van de EU, zodat kiezers aan de informatie kunnen komen die ze nodig hebben om hun stem uit te brengen.

We bieden kiezers transparant inzicht in politieke advertenties

Om mensen nader te informeren over de verkiezingsadvertenties die ze op het advertentienetwerk van Google te zien krijgen, hebben we speciale regels opgesteld. Bij advertenties die de naam van een politieke partij, kandidaat of zittend parlementslid vermelden, moet het voor de kiezers duidelijk zijn wie voor de advertenties heeft betaald. Daarnaast introduceren we een nieuw proces waarmee kan worden nagegaan of adverteerders die zich op de Europese Parlementsverkiezingen richten ook daadwerkelijk zijn wie ze zeggen te zijn. En dat is nog niet alles: we publiceren ook een EU-specifiek Transparant>

Lees verder..

BizPress.nl