Persbericht: Negentig procent van alle doelgerichte cyberaanvallen in Nederland wordt voorkomenAmsterdam, 9 juli 2018 – Door een toename van het aantal ransomware- en DDoS-aanvallen is het gemiddelde aantal doelgerichte cyberaanvallen per organisatie dit jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (223 in januari 2018 versus 106 in januari 2017). Ondanks de toename van het aantal bedreigingen lukt het bedrijven beter om aanvallen te detecteren en te blokkeren. Volgens recent onderzoek van Accenture zijn de bedreigingsmaatregelen in Nederland zelfs effectiever dan in de rest van de wereld.

Hoewel er duidelijk vooruitgang is, investeren momenteel wereldwijd slechts twee van de vijf organisaties in nieuwe technologieën als machine learning, artificial intelligence (AI) en automatisering in security. In Nederland wordt relatief meer geïnvesteerd in Internet of Things (IoT), wachtwoordloze authenticatie, managed security services, threat hunting en security intelligence platforms.

Het onderzoek, dat in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvond, was gericht op aanvallen met de potentie om netwerken binnen te dringen en schade aan te richten, of om waardevolle gegevens te ontvreemden en processen te ontregelen. Ondanks de toegenomen dreiging van ransomwareaanvallen bleek uit het onderzoek dat organisaties zich er steeds beter tegen wapenen. Ze voorkomen al 87 procent van alle gerichte aanvallen, in 2017 was dit nog zeventig procent. In Nederland ligt dit percentage met negentig procent in 2018 zelfs hoger. Toch lukt het nog dertien procent van de aanvallen om de defensie te doorbreken. Bovendien zijn gemiddeld dertig aanvallen per jaar succesvol, omdat ze schade of verlies van wa>

Lees verder..

BizPress.nl