Persbericht: Nederland ICT mist onderbouwing voor digitale ambities kabinetDe kabinetsambitie om van Nederland dé digitale koploper van Europa maken, vindt zijn weerslag niet in de Miljoenennota. Dat zegt Nederland ICT, branchevereniging van de ICT-sector. “Er wordt wel geld uitgetrokken voor makkelijke maatregelen, zoals voorlichting, maar niet voor grote structurele aanpassingen om Nederland toekomstbestendig te maken.” zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Juist nu we als land economisch sterk staan, moeten we werken aan het fundament voor de toekomst.”

Moderne arbeidsmarkt
In de troonrede wordt gesproken over de noodzaak van een moderne arbeidsmarkt. Maar de enorme impact die de digitale transformatie heeft op banen wordt niet genoemd. De komende jaren moet een groot deel van de beroepsbevolking omgeschoold worden om te kunnen voldoen aan de banen van de toekomst. De ICT-sector wordt wel genoemd als voorbeeld van een sector waar nu al grote krapte heerst, maar hoe die krapte aan ICT’ers in alle sectoren wordt aangepakt blijft onduidelijk.

Er wordt geen geld uitgetrokken om het opnemen van digitale geletterdheid in het curriculum te versnellen. Ook het probleem van de dreigende numerus fixus voor ICT-opleidingen wordt niet geadresseerd.

Het aantrekken van talenten uit het buitenland wordt juist moeilijker gemaakt, door het afschaffen van de fiscale 30%-regeling. Uit de Miljoenennota blijkt dat dit doorgaat, zonder overgangsregeling. Dit heeft grote effecten op bedrijven en hun huidige werknemers. Het is daarmee een grote smet op ons imago als vestigingsplaats voor het innovatieve bedrijfsleven.

Veiligheid
De enige referentie aan digitalisering in de troonrede gaat over digitale veiligheid. Er komt 30 miljoen om de veiligheid van de digitale infrastructuur te versterken. Waar dit geld aan wordt uitgegeven is nog onduidelijk.

Wel wordt er een half miljoen gereserveerd om de >

Lees verder..

BizPress.nl