Persbericht: Mobiele breedband verbindingen nu ook mogelijk met behoud van privacyWereldwijd neemt het aantal apparaten dat draadloos verbonden is het met het internet snel toe. Dit is terug te zien in de groei van het aantal persoonlijke mobiele apparaten (denk aan smartphones en tablets) en in Internet of Things, waarbij alledaagse devices worden verbonden met het internet. Tegelijkertijd is de behoefte aan mobiele breedband verbindingen sterk gestegen inclusief de wens dat deze verbindingen snel zijn, wat uitdagingen met zich mee brengt voor de bestaande, draadloze infrastructuur.  
 
Een oplossing hiervoor is om van een traditionele, mobiele netwerkinfrastructuur (één antenne die een groter gebied van dekking voorziet) naar een dichtere ‘grid’ te gaan, die meer antennes met een kleiner bereik omvat. In een dergelijke netwerkarchitectuur, die bestaat uit kleinere cellen, worden antennes ingezet voor korte afstandscommunicatie met een hoge doorvoersnelheid. Dit maakt deze optie bijzonder geschikt voor inpandige scenario’s. Daarnaast zorgt deze veelvoud van antennes voor een lager aantal verbonden apparaten per antenne, waardoor het netwerk als geheel beter de gelijktijdige gegevensstromen van het toenemende aantal apparaten kan verwerken. 
 
Onlangs rondde Stijn Greben zijn master Innovation Sciences aan de TU/e af met het onderzoek Privacy concerns and business propositions for localization services based on small cell Wifi network architectures. Dit deed hij in opdracht van Innovience International BV, die met optische technologie (POF) een  innovatieve en gebruiksvriendelijke inpandige netwerkoplossing, OptoXSTM, heeft bedacht en gepatenteerd. Het genoemde onderzoek betreft het gebruik van het netwerkconcept van kleine cellen in combinatie met Wifi technologie. Het doel was te onderzoeken hoe deze kleinere cellen gebruikt kunnen worden voor een inpandige lokalisatieservice in een winkelcentrum omgeving. Momenteel zijn dergelijke toepassingen namelijk niet vee>

Lees verder..

BizPress.nl