Persbericht: Investeerders gaan meer investeren in diversiteit en roepen andere VC’s op hetzelfde te doen25 vooruitstrevende Nederlandse durfkapitaal investeerders (VC’s) en TechLeap.NL (het vervolg op StartupDelta) gaan onder de noemer #FundRight het gezamenlijke initiatief aan dat moet leiden tot een diverser startup-ecosysteem. Als eerste stap adresseren ze vandaag gelijke funding-mogelijkheden voor vrouwelijke founders met het ondertekenen van het diversiteitsstatement. Ook roepen zij andere VC’s op om ook deze verklaring te onderschrijven.

‘Wij, de deelnemende Nederlandse risicokapitaal-investeerders, geloven in gelijke toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters, ongeacht hun achtergrond of geslacht’, schrijven de VC’s. Ze erkennen ook dat die gelijkheid er nu niet is. Een veelzeggend feit is dat (in 2017) 1,6 % van alle VC investeringen in Nederland naar bedrijven ging die waren opgericht en geleid door vrouwen en maar 6,8 % naar diverse teams*. Dit ondanks het feit dat uit onderzoek blijkt dat diverse teams een positieve invloed hebben op de prestaties.

Geen woorden maar daden
Met het onderschrijven van het statement nemen de VC’s niet alleen een standpunt in ten aanzien van #FundRight, maar nemen zij ook hun verantwoordelijkheid door zich te committeren aan de volgende acties:

-Binnen 3 jaar na deze verklaring zullen wij als deelnemende VC’s zelf en de management teams van onze huidige en toekomstige portfoliobedrijven een bezetting hebben die voor 35% uit vrouwen bestaat.

-Een aanzienlijk percentage van de bedrijven waarin we (mede)investeren, is (mede)opgericht door een vrouw.

-Wij zullen, uitgevoerd door TechLeap.NL, een jaarverslag publiceren met de belangrijkste statistieken over de genderdiversiteit van Nederlandse risicokapitaalinvesteerders en hun portefeuillebedrijven.

-Wij dragen onze verklaring actief uit, delen onze ervaringen en benaderingen m>

Lees verder..

BizPress.nl