Persbericht: InterSystems HealthShare koppelt meer dan 400 elektronische patiëntendossiersCAMBRIDGE, Mass., augustus 2018 — InterSystems Corporation, wereldwijd toonaangevend in informatietechnologie voor de zorg, heeft de samenwerking verdiept met Premera Blue Cross, een Amerikaanse organisatie, gericht op zorgverlening zonder winstoogmerk. Met behulp van InterSystems HealthShare® zijn de Premera instellingen in de staat Alaska en in de staat Washington in staat om de klinische data uit de verschillende systemen voor uitwisseling van zorginformatie te combineren met de elektronische patiëntendossiers van de eigen instellingen, alsmede met de declaratiegegevens van de bij Premera Blue Cross aangesloten leden. De zorgverleningsorganisatie kan nu veel effectiever de operationele risico’s in kaart brengen en veel effectiever data benutten voor het verbeteren van de zorgverlening.

De samenwerking tussen Premera en InterSystems stamt uit 2017, toen op basis van HealthShare de uitwisseling van zorgdata in Alaska startte met de gegevens van 150.000 patiënten. Nadat met de real-time toegang tot data uit HealthShare opmerkelijke resultaten waren behaald, besloot Premera de dienstverlening uit te breiden richting de aangesloten leden in de staat Washington en daarna ook naar de leden in 11 andere staten. Inmiddels ontvangt de organisatie informatie over opnames en spoedbehandelingen van 11 gecontracteerde instanties in de Verenigde Staten, die gezamenlijk meer dan 400 verschillende elektronische patiëntendossiers beheren.

“We zitten nog maar op het topje van de ijsberg als het gaat om het benutten van het Big Data potentieel ten behoeve van de gezondheidszorg. We >

Lees verder..

BizPress.nl