Persbericht: Centric en D&A werken samen aan nog betere EPD-dienstverlening Gouda/Waardenburg, 1 juni 2018Centric Healthcare Professionals en D&A medical group starten een samenwerking gericht op EPD-dienstverlening. Door de samenwerking aan te gaan, bieden Centric en D&A zorginstellingen een completer portfolio van specialistische dienstverlening aan onder het motto: When great minds work together.

Effectief en veilig gebruik van Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) wordt met de dag belangrijker in de zorg. Een EPD zo inrichten dat het systeem optimaal aansluit bij de behoefte van patiënten én de werkprocessen van artsen en zorgverleners, vergt brede specialistische kennis. Die kennis is niet altijd aanwezig binnen de eigen organisatie. Er is een groeiende vraag naar expertise op het gebied van EPD’s, patiëntportalen, datamanagement en bijbehorende proces- en organisatievraagstukken.

Door samen te werken willen Centric en D&A zorginstellingen nog beter ontzorgen. De  combinatie richt zich naast Nederland op nieuwe projecten in Scandinavië, België en Zwitserland.

Voor meer informatie:
Robin Lammerts

Centric; Manager Sales Centric Healthcare Solutions
0182 – 64 80 00  
 
Bas Dekkers
D&A; Marketing Manager
0418 – 57 58 60

Achtergrondinformatie

D&A medical group is in 2000 opgericht als gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van informatisering in de zorg. D&A medical group heeft inmiddels vele adviestrajecten, informatiseringsprogramma’s en implementatieprojecten begeleid in meer dan 60 Nederlandse zorginstellingen. Tot onze klantenkring behoren algemene, topklinische en universitaire ziekenhuizen, GGZ instellingen, organisaties voor VV&T en Gehandicaptenzorg, regionale zorgorganisaties en koepelorganisaties. D&A begeleidt haar klanten van strategie t>

Lees verder..

BizPress.nl