Persbericht: Belcentrale wint rechtszaak tegen Dynamic TelecomDynamic Telecom vorderde schadevergoeding uit onrechtmatige daad omdat Belcentrale de portering van nummers zou hebben vertraagd. Dynamic Telecom wilde een nummer van een Belcentrale klant porteren terwijl de klant nog in contract was. Volgens de telecomregels is een provider niet gehouden mee te werken aan een portering als er tussen haar en de eindgebruiker nog een lopend contract is.

Saillant detail was dat niet de eindgebruiker een schadevergoeding eiste maar de overnemende telecompartij. Dat was op zich een nieuwe wending in de soms scherpe verhoudingen in telecomland. De rechter kwam echter niet aan de beoordeling van dit aspect van de vordering van Dynamic Telecom toe, omdat de handelswijze van Belcentrale sowieso niet onrechtmatig was.

Belcentrale had de klant overigens uit coulance toch toegestaan haar nummer te porteren.

De rechter wees alle vorderingen van Dynamic Telecom af en veroordeelde haar in de kosten van het geding.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Heeft u vragen over het bovenstaande? Gelieve dan per mail contact op te nemen met Titia Olieman via titia@belcentrale.nl

BizPress.nl