PDF ORGANISATIE INFO APS: Overname Sanders Superemarkten door Sligro Food Group afgerond

Heden is de overname van Sanders Supermarkten door Sligro Food Group afgerond.

De onderhavige transactie en de voorgenomen integratie van Sanders Supermarkten met EMTE Supermarkten is beschreven in het persbericht van Sligro Food Group van 2 juli 2010.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft inmiddels meegedeeld dat geen vergunning vereist is.

De cijfers van Sanders zullen vanaf het vierde kwartaal in de geconsolideerde cijfers van Sligro Food Group worden opgenomen.

BizPress.nl