Paul van Erkelens ontvangt Uniepenning


Paul van Erkelens heeft op 18 december tijdens zijn afscheid als dijkgraaf van Wetterskip Fryslân de Uniepenning ontvangen uit handen van Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hij ontving de Uniepenning als blijk van grote waardering voor zijn jarenlange inzet voor de waterschappen.

Paul van Erkelens nam na 26 jaar lang actief geweest te zijn voor de waterschappen afscheid als dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Van 1993 tot 2004 was hij watergraaf bij het toenmalige waterschap Regge en Dinkel en vanaf 2004 bekleedde hij dezelfde voorzittersrol bij Wetterskip Fryslân. Ook heeft hij zes jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarin hij onder meer portefeuillehouder was voor waterkwaliteit. 

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: “Paul heeft een strategische rol gespeeld in de institutionele doorontwikkeling van de waterschappen in de afgelopen decennia. Als bestuurslid van de Unie van Waterschappen heeft hij de waterschappen zeer goed vertegenwoordigd en later is hij als dijkgraaf een belangrijke aanjager geweest voor het aanpassing van ons belastingstelsel. We zullen hem in de vereniging gaan missen en vinden een blijk van waardering via de Uniepenning zeer op zijn plek.” 

De Uniepenning wordt bij hoge uitzondering uitgereikt door het bestuur van de Unie van Waterschappen aan personen die zich hebben ingezet voor de waterschappen en/of het waterbeheer in Nederland. Paul van Erkelens neemt per 1 januari 2020 afscheid van de waterschappen en gaat met pensioen.

BizPress.nl