Opslagplaatsen veilig voor criminele goederen

Opslagplaatsen bieden criminelen een veilig onderkomen om gestolen spullen op te slaan en kunnen een gevaar vormen voor de directe omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van de recherche van de politieregio Utrecht. Opsporingsinstanties hebben geen zicht op de inhoud van opslagboxen van particulieren en criminelen, omdat zij onvoldoende bevoegdheden hebben om opslagplaatsen te kunnen inspecteren. En daar maken criminelen handig gebruik van. 

De recherche van de politieregio Utrecht verwonderde zich over de hoeveelheden gestolen goederen die in de regio Utrecht in het niets schenen op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat professionele opslagbedrijven ideale plekken zijn om gestolen waar op te slaan. Naast gestolen goederen trof de politie ook compleet ingerichte xtc-laboratiora, opgeslagen gas- en zuurstoftanks, verdovende middelen, explosieven, vuurwerk en gestolen auto’s aan. Dit constateren politieadviseurs Van der Vliet en Van Eijk in een interview in het augustusnummer van ‘Secondant’, het tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Aanpassing van wetgeving is noodzakelijk om deze vorm van criminaliteit te kunnen aanpakken, aldus de onderzoekers.

Dit nummer van Secondant is een special over Bestuurlijke Aanpak. Naast een artikel over misstanden in opslagplaatsen, bevat het tijdschrift interviews en artikelen over onder andere intensivering aanpak hennepteelt, bestrijding criminaliteit Amsterdams Wallengebied en het tegengaan van mensenhandel.

BizPress.nl