Oprichting: Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN)


De Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB) houdt in nauwe samenwerking met oud-minister Rita Verdonk, een bijeenkomst voor alle BHVopleiders in Nederland om te komen tot de oprichting van een professionele en onafhankelijke Branchevereniging voor Bedrijfshulpverlening. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 juni 2018 vanaf 9.30 uur in Hotel Mennorode te Elspeet.


Ter voorbereiding van de oprichting van de Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland, zijn zowel door Rita Verdonk als door de NVB, verkennende gesprekken gevoerd met gerenommeerde BHV-opleiders waaronder ACM Opleidingen, BHV Nederland, BHV.nl, G4S, Het Veiligheidsinstituut, Inprevo, Mankr8, BHV-Oké en Trigion. Met elkaar is gesproken over de invulling, wensen en randvoorwaarden voor een branchevereniging, waarbij men unaniem van mening is dat deze een meerwaarde heeft.

Bewaken van kwaliteit

De Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland zal de belangen van de leden en daaraan verbonden professionalisering van de BHV-branche behartigen, de kwaliteit van de dienstverlening positioneren en bewaken. Rita Verdonk (medeoprichter van het BHVregister) is gevraagd om als onafhankelijk belangenvertegenwoordiger voor de BHVbranche op te treden.

Wat doet de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening:

• Het bieden van een platform voor alle BHV-opleiders om met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van de dienstverlening;

• Het ontwikkelen van een Keurmerk Bedrijfshulpverlening voor BHV-opleiders;

• Het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening van de brancheleden op basis van de criteria van het vastgestelde keurmerk bedrijfshulpverlening.

Bijeenkomst oprichting Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland

Tijdens de bijeenkomst wordt het volgende besproken: De nadere invulling van wensen en randvoorwaarden om te komen tot de oprichting van een branchevereniging; 

• Het houden van diverse workshops betreffende onderwerpen gerelateerd aan de branchevereniging; 

• Het komen tot voortgangsafspraken omtrent het inrichten van een branchevereniging.

BizPress.nl