Opening expertisecentrum voor kinderen van gedetineerde ouders


In Nederland zijn er 25.000 kinderen met een gedetineerde ouder. Deze kinderen hebben het moeilijk. Vaak brengt een dergelijke situatie veel stress thuis, de relatie met de gedetineerde ouder is ingewikkeld en hoe vertel je het aan de buitenwereld? Onderwijs en hulpverlening, waaronder professionals die werken met (ex-)gedetineerden, krijgen met deze problematiek te maken en hebben handvaten nodig om hiermee aan de slag te gaan. Zij zoeken onder meer naar methodes die bijdragen aan het herstel van relaties tussen kind en gedetineerde ouder, waarbij het belang en de rechten van het kind centraal staan.  

Officiële opening Expertisecentrum K I N D, ouder en detentie

Om hun begeleiding en ondersteuning te optimaliseren wordt donderdagmiddag 22 november het Expertisecentrum K I N D, ouder en detentie officieel geopend. Dat gebeurt tijdens een congres bij Avans Hogeschool in Den Bosch. Professionals uit de hulpverlening, politie, gevangenissen, reclassering, etc. en familie van (ex-)gedetineerden, ervaringsdeskundigen en jongeren komen bij elkaar om te spreken over de noodzaak van aandacht, kennisdeling, doorverwijzing, training en samenwerking.

Website en servicenummer

Het expertisecentrumis in eerste instantie zichtbaar met de website www.expertisecentrumkind.nl en bereikbaar tijdens kantooruren via een service telefoonnummer: 0800-KIND(5463)-000. Hulpvragen van kinderen, informatie en andere verzoeken voor ondersteuning van professionals kunnen via dit telefoonnummer kenbaar gemaakt worden. Ook onderzoek en training behoren tot de kernactiviteiten van het expertisecentrum. Hiervoor gaan we samenwerkingen aan met partners in het sociale veld. Organisaties, verenigingen, etc. kunnen hiervoor contact met ons opnemen.

Directeur Jan van Gils, van Exodus Nederland, is een van de initiatiefnemers. “Kinderen van gedetineerde ouders zijn onschuldig en niet verantwoordelijk voor wat hen overkomt. Het is al ruim dertig jaar mijn droom om iets op touw te zetten waar deze kinderen snel en effectief hulp en ondersteuning vinden. Met de komst van het expertisecentrum komt deze droom uit.”

Bart Claes, lector Balanceren tussen dwang, drang en veiligheid van Avans Hogeschool: ‘Het kind staat steeds centraal en het herstel, of zelfs het versterken, van de relatie tussen kind, gedetineerde ouder en het sociaal netwerk dragen bij aan een betere levenskwaliteit.’

Gezamenlijk initiatief

Het lectoraat Balanceren tussen dwang, drang en veiligheid van Avans Hogeschool en Stichting Exodus zijn de initiatiefnemers van het expertisecentrum. Een logische bundeling van onderzoeks- en opleidingskennis van Avans Hogeschool en de praktijkervaring van Exodus, de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

BizPress.nl