Ook levensmiddelenindustrie tekent Nationaal Preventieakkoord


Vandaag tekent Marian Geluk het Nationaal Preventieakkoord, namens de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De levensmiddelensector committeert zich met deze handtekening aan concrete maatregelen om minder calorieën te verkopen. “Zo leveren we als sector een waardevolle bijdrage aan het terugdringen van overgewicht in Nederland”, aldus Geluk, directeur van de FNLI. “Door samen te werken met meer dan 50 partijen zijn we van de sprinter in de intercity gestapt.”

Hoewel Nederland het in de internationale lijsten relatief goed doet en Nederlanders steeds gezonder eten, nemen ook hier overgewicht en obesitas onmiskenbaar toe. Het is een complexe opgave, waar geen individuele partij één, allesomvattende oplossing voor heeft. Door dit probleem gezamenlijk te erkennen en samen scherpe doelstellingen te formuleren, verbindt het Akkoord partijen en oplossingen met elkaar. Marian Geluk: “ik geloof in deze unieke Nederlandse aanpak, waarbij alle partijen een rol spelen bij het oplossen van een complex maatschappelijk probleem, zoals overgewicht. Ook wij hebben een verantwoordelijkheid en hebben gekeken waar wij als industrie de grootste bijdrage kunnen leveren.”

30% minder calorieën in 2025
De drie belangrijkste instrumenten die de industrie inzet in de strijd tegen overgewicht zijn: (1) minder verleidingen (2) meer producten met minder calorieën en/of kleinere porties in het schap en (3) minder suiker en vet in producten. Zo committeert de frisdrankenindustrie zich bijvoorbeeld aan 30% minder calorieën op de markt in 2025 ten opzichte van 2012. De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) maakt afspraken over portiegrootte voor merkproducten in het koek-, snoep- en chocoladeschap. Het streven is om voor 70% van de A-merkproducten afspraken vast te leggen. Zo wordt het chocolade-aanbod onder de 200 kcal vergroot. In 2020 ligt 50% van het A-merkaanbod onder deze grens.

– In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is een Nationaal Preventieakkoord aangekondigd waarin gezamenlijke maatregelingen zijn vastgelegd om gezondheidsproblemen aan te pakken. Het Preventieakkoord kreeg vorm in 3 tafels: de overgewichts- roken- en problematisch alcoholgebruiktafel. De gesprekken aan de tafels zijn in maart van start gegaan. De FNLI nam deel aan de overgewichtstafel. De Nederlandse Brouwers voeren hun woordvoering en inzet aan de alcoholtafel, die de FNLI volledig ondersteunt. – 

BizPress.nl