Online hulp met solliciteren in trek bij studenten

Economische crisis
Ondanks de relatief sterke economische positie van Nederland ten opzichtevan andere landen zijn ook wij flink geraakt door de economische crisis. Netafgestudeerde hbo-studenten hebben het vaak extra moeilijk. Vorig jaar steegde werkeloosheid onder hbo?ers van 4 procent naar ongeveer 6 procent. Dit blijkt uit de HBO-Monitor over 2009, een onderzoek in opdracht van de
Universiteit Maastricht.

Solliciteren
Deze hbo?ers zitten echter niet stil. In de afgelopen maanden is er een ‘massale trek naar online hulp voor solliciteren, cv’s opstellen en het zoeken naar arbeidsvoorwaarden?, zo meldt Werkwebsite.nl. Werkwebsite.nl is een van de grootste aanbieders van gratis online werk & opleiding advies. Er word momenteel voornamelijk gezocht op voorbeelden, zoals ‘voorbeeld CV’ en
‘sollicitatiebrief voorbeeld’. Zoeken op ‘ontslagbrief’ is momenteel minder
populair. Volgens een enquête onder 500 studenten dat is gedaan in opdracht van Werkwebsite.nl zijn ?online hulpmiddelen? essentieel, aangezien ze nooit les hebben gehad in het vak ‘solliciteren’.

Toekomst
Ondanks de slechte cijfers zijn er ook lichtpuntjes in het verschiet. De Nederlandse economie doet het bovengemiddeld goed in vergelijking met anderen EU-landen. Wanneer het banenaanbod weer toeneemt zal de hbo’er in ieder geval weten hoe je een sollicitatiebrief schrijft.

BizPress.nl