Online aankopen in buitenland veiliger en makkelijker

Tweederde klachten bij ECC nu nog over digitale aankopen in ander EU-land

De Europese Commissie presenteert vandaag voorstellen die het voor consumenten in de EU veiliger en makkelijker moeten maken om online aankopen in het buitenland te doen.

In de voorstellen krijgen consumentenautoriteiten zoals de ACM meer bevoegdheden, zodat ze mistanden en oplichtingspraktijken over de grens sneller aan kunnen pakken. Internationale pakketbezorgers moeten verantwoording af gaan leggen over hun hogere prijzen. Voor online platforms gaan dezelfde strenge regels gelden als voor webshops. Verder wil de commissie een eind maken aan ongeoorloofde geoblocking, waarbij bezoekers van buitenlandse webshops worden geweerd en daardoor geen gebruik kunnen maken van lagere prijzen en tarieven.

De handel via internetaankopen is enorm belangrijk voor de Europese economie en bedroeg in 2014 in totaal 370 biljoen euro. Toch kocht slechts één op de zes Europeanen (18 procent) in dat jaar online goederen of diensten in een ander EU-land, terwijl 44 procent internetaankopen in eigen land deed. Dat komt omdat mensen te weinig vertrouwen hebben om over de grens te kopen. Van alle klachten die binnenkomen bij de Europese Consumenten Centra (ECC’s), aanspreekpunt voor grensoverschrijdende juridische klachten van consumenten, gaat tweederde (68 procent) over online aankopen. Kopers betalen wel, maar krijgen de aankoop niet geleverd (18 procent), zijn de dupe van onduidelijke contracten (15 procent), krijgen een product in de bus dat kapot is (10 procent) of niet voldoet (9 procent), worden het slachtoffer van oneerlijke handelspraktijken of moeten aanvullende kosten betalen (beide 5 procent). Het Nederlandse ECC in Utrecht kreeg vorig jaar ruim 4700 grensoverschrijdende klachten binnen, waarvan de meesten gingen over transport (per vliegtuig), accommodaties, ongevraagde zendingen, elektronica, kleding en schoenen.

Het pakket maatregelen van de Europese Commissie probeert consumenten meer rechten te geven en de markt transparanter te maken. Zo moet het bezorgen van pakketten vanuit andere EU-landen goedkoper worden. Nu rekenen bezorgdiensten vaak een drie tot vijf keer hogere prijs dan voor binnenlandse bezorging, zonder dat duidelijk is waarom. Straks moeten ze die bedragen verantwoorden aan nationale toezichthouders en moeten andere partijen toegelaten worden op de markt om meer concurrentie te krijgen.
Toezichthouders in de EU – zoals de ACM in Nederland – kunnen straks beter gaan samenwerken om sneller te reageren op klachten van consumenten, illegale en oplichtingspraktijken op het internet aan te pakken en zo nodig websites uit de lucht te halen. De leidraad tegen oneerlijke handelspraktijken wordt aangescherpt, zodat voor rechters duidelijk wordt hoe ze de regels moeten interpreteren. Ook gaan voor online platforms dezelfde consumentenregels en -rechten gelden als voor webshops.
De maatregelen zijn een eerste stap op weg naar nieuwe wetgeving. Ze moeten nog goedgekeurd worden door de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement.

BizPress.nl