Onderzoek naar effectiviteit coaching in de prijzen


Tijdens het jaarlijkse Symposium Coaching en Onderzoek van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) is op 30 november jl de NOBCO Thesisprijs uitgereikt. De Thesisprijs heeft als doel: “om als aanmoediging te dienen om meer inspirerend onderzoek te verrichten naar coaching in Nederland”, aldus NOBCO voorzitter Charlotte van de Wall Bake. Dit jaar delen twee prijswinnaars de eerste prijs.

Hoewel coaching als begeleidingsinstrument inmiddels gemeengoed is geworden en er jaarlijks miljoenen euro’s aan wordt uitgegeven, is er over de effectiviteit van deze interventiemethode slechts weinig bekend. In de afgelopen jaren is een positieve ontwikkeling op dit front; in het buitenland is een aantal initiatieven ontstaan om onderzoek op te zetten naar de effectiviteit van coaching.

De NOBCO wil de aanjager zijn van onderzoek naar coaching in Nederland. Inmiddels is binnen het “Kenniscentrum voor Coaching” op www.nobco.nl een database beschikbaar met meer dan 2.000 literatuursuggesties en is de NOBCO Thesisprijs in het leven geroepen. Een jury bestaande uit deskundigen uit het veld en de wetenschap, te weten: prof. dr. Karen van Dam (hoogleraar Open Universiteit), dr. Rendel de Jong (onderzoeker Universiteit Utrecht en lid CWO), drs. Heleen Hordijk (directeur Baak Coaching en het Europees Instituut) en Charlotte van den Wall Bake (Voorzitter NOBCO) hebben de prijzenwinnaars geselecteerd. De twee prijswinnaars zijn: Joyce Moons (Oxford Brooks University) met de thesis: ‘Shift in the room – Myth or magic? How do coaches create a transformational shift in the room’ en Jet Zandvoord (Universiteit van Amsterdam) met de thesis: ‘De verschillende effecten van probleem- en oplossingsgericht coachen op affect, cognitieve flexibiliteit, self-efficacy en doeloriëntatie’. Alle twee prijswinnaars hebben een certificaat en een cheque ter waarde van € 750,- ontvangen.

De stichting NOBCO, is de beroepsorganisatie van meer dan 2100 beroepscoaches en verzorgt in Nederland de certificering van zowel coaches als coachopleidingen. De NOBCO is aangesloten bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

BizPress.nl