Onderbehandeling bij patiënten na een botbreuk

In de derde herziening van de Richtlijn Osteoporose is veel aandacht voor preventie van een tweede fractuur bij patiënten van 50 jaar en ouder met een initiële fractuur. 

De belangrijkste nieuwe aanbeveling is dat nadere diagnostiek en behandeling dient plaats te vinden bij iedere patiënt van 50 jaar en ouder met een fractuur om nieuwe fracturen te voorkomen, omdat: 
a) osteoporose gemakkelijk te diagnosticeren is met een botdichtheidmeting; 
b) effectieve en veilige medicatie beschikbaar is. 

Ook nieuw in deze richtlijn is o.a. de aandacht voor valpreventie bij fractuurpatiënten. 

Deze nieuwe CBO-richtlijn wordt woensdag 11 augustus gepresenteerd op het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en staat vanaf dat moment ter commentaar op de website van het CBO.

BizPress.nl