NVZ: Duppen woord van het jaar 2018


Ziekenhuizen hebben ‘duppen’ aangemeld voor de Van Dale-verkiezing ‘Woord van het Jaar 2018’. Duppen is een nieuw werkwoord en staat voor ‘digitaal uitwisselen tussen patiënt of persoon en professional’. Duppen betekent dat patiënten van een ziekenhuis online hun eigen medische gegevens bekijken via bijvoorbeeld de mijn-omgeving van het ziekenhuis. Op dit moment kan dat bij 43 van de Nederlandse ziekenhuizen. De verwachting is dat in 2020 patiënten dit bij alle algemene ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, dialyse- en radiotherapeutische centra en categorale instellingen kunnen. Dit geldt ook voor zelfstandige klinieken en huisartsen en vanaf 2021 ook voor GGZ-instellingen.

Iedereen moet kunnen duppen, vinden de ziekenhuizen. Want om mee te kunnen denken over je eigen gezondheid en behandelplan is het nodig dat je de juiste informatie hebt. Die informatie komt voor een belangrijk deel uit het ziekenhuis. Ook is het voor de dokter belangrijk om de juiste informatie van jou als patiënt te krijgen, om zo de behandeling goed met je af kunnen te stemmen. Dat deze informatie nu ook digitaal uitgewisseld kan worden, is een groot voordeel: je hoeft niet meer voor elke vraag een afspraak te maken met de dokter of te wachten tot de volgende werkdag voor je kunt bellen. “Het is net als naar de bank gaan of een vakantie boeken,” zegt Vincent Buitendijk, bestuurder van Libra Revalidatie & Audiologie, “dat doen we tegenwoordig allemaal online omdat dat zoveel gemakkelijker en sneller is. Duppen met je dokter is straks niet meer weg te denken uit de maatschappij. Daarom hoort het thuis in de Dikke Van Dale.” Ook Minister Bruins vindt duppen passen in de zorg van nu: https://youtu.be/FJ21WSXx16M.

Toegang tot je eigen medische gegevens is een recht dat iedere Nederlander heeft. Dat recht geldt ook wanneer medische gegevens digitaal worden bijgehouden. In 2020 zijn ziekenhuizen volgens de wet verplicht om medische informatie digitaal aan te bieden aan Nederlanders. Daar werken 64 algemene ziekenhuizen en 34 categorale instellingen – revalidatie-instellingen, dialyse- en radiotherapeutische centra en overige instellingen voor medisch specialistische zorg – aan via het VIPP-programma dat samen met het ministerie van VWS is ontwikkeld. Ook de universitaire ziekenhuizen stellen medische gegevens beschikbaar via een online omgeving.

 

BizPress.nl