NVVE roept op: Steek Albert Heringa een hart onder de riem


In paginagrote advertenties roept de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde (NVVE) iedereen op om Albert Heringa een hart onder de riem te steken. Op 31 januari bepaalt het Hof in Den Bosch of Heringa wordt gestraft omdat hij zijn 99-jarige moeder hielp bij haar wens om te sterven. Volgens de NVVE kan het Hof geschiedenis schrijven door te erkennen dat Albert Heringa geen andere keuze had dan zijn moeder te helpen.

Niemand sterft alleen

De NVVE vindt dat we mensen met een doodswens niet in de steek mogen laten: ‘Niemand sterft alleen’. Hulp bij zelfdoding door familieleden en andere naasten komt geregeld voor in Nederland. Dat gebeurt in het diepste geheim, omdat het strafbaar is (art. 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht). Moek Heringa had een langdurige en weloverwogen wens om te sterven. Zij had op haar hoge leeftijd echter niet de mogelijkheid om zelf op een menswaardige manier een eind aan haar leven te maken. Bovendien vond zij geen arts bereid die haar wilde helpen.

Albert Heringa verstrekte zijn moeder uiteindelijk in 2008 de dodelijke medicijnen. Hij vertelde erover in de indrukwekkende documentaire De laatste wens van Moek. Het Openbaar Ministerie twijfelde niet aan de goede bedoelingen van Albert Heringa, maar besloot hem toch te vervolgen en eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. De NVVE vindt dat het OM hiermee hulp gelijk stelt aan een misdaad.

Waarom? Was zijn hulp een misdaad?

Tien jaar na dato doet het Hof in Den Bosch uitspraak. Afhankelijk van de uitspraak kan dit voor Albert Heringa het eind zijn van een jarenlange, zware procesgang. Hij verdient dan ook de steun van ons allemaal. Vandaar de oproep van de NVVE om Albert Heringa een hart onder de riem te steken. Dit kan door het tekenen van de steunbetuiging op www.nvve.nl/heringa, social media of door het versturen van de bon uit de advertentie naar de NVVE. Op 31 januari zorgt de NVVE ervoor dat Heringa een warm onthaal krijgt.

De zaak rond Albert Heringa, van 2008 tot 2018

-7 juni 2008: Albert Heringa verleent zijn moeder Moek Heringa hulp bij zelfdoding

-8 februari 2010: Uitzending van de documentaire ‘De laatste wens van Moek’

-23 februari 2010: Albert Heringa wordt verhoord

-5 december 2012: Het OM besluit Albert Heringa te vervolgen

-15 januari 2013: Onderzoek op de terechtzitting (pro forma)

-3 september 2013: Onderzoek op de terechtzitting (deskundigenverhoor)

-24 september 2013: Onderzoek op de terechtzitting (verhoor Albert Heringa)

-8 oktober 2013: Onderzoek op de terechtzitting

-22 oktober 2013: Vonnis Rechtbank Gelderland: Heringa wordt schuldig bevonden, maar zonder strafoplegging (artikel 9a Sr)

-31 oktober 2013: Het OM besluit in hoger beroep te gaan

-2 december 2014: Onderzoek op de terechtzitting (pro forma)

-3 februari 2015: Verhoor van de huisarts bij de Rechter-Commissaris

-13 april 2015: Onderzoek op de terechtzitting (Heringa leest overtuigende en indrukwekkende verklaring voor over zijn motieven)

-13 mei 2015: Arrest Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: Feit niet strafbaar bevonden, Heringa wordt ontslagen van alle rechtsvervolging

-22 mei 2015: Het OM besluit in cassatie te gaan bij de Hoge Raad

-8 november 2016: Conclusie (advies aan de Hoge Raad) van Advocaat-Generaal Spronken: advies tot verwerpen van cassatieberoep

-14 maart 2017: Uitspraak Hoge Raad: (gedeeltelijke) vernietiging met verwijzing naar Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

-4 december 2017: Onderzoek op de terechtzitting (bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch)

-31 januari 2018: Arrest Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

BizPress.nl