NVVE benoemt Job Cohen als voorzitter


De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft vandaag ingestemd met de benoeming van Job Cohen als nieuwe voorzitter. Voor de benoeming bleek geen stemming nodig; de leden kozen met een applaus voor de nieuwe voorzitter. Het bestuur van de NVVE droeg Cohen onder meer voor vanwege zijn kwaliteiten als bestuurder en verbinder. Cohen zelf voegde daar vandaag aan toe dat hij er ook staat ‘als er oorlog moet worden gevoerd’. Cohen volgt Margo Andriessen op, die acht jaar voorzitter was van de NVVE.

Job Cohen (Haarlem, 18 oktober 1947) begon zijn loopbaan bij de Universiteit Maastricht, waar hij de rechtenfaculteit opzette, hoogleraar methoden en technieken werd en later rector magnificus. Daarna volgde een carrière als politicus. In 1993 was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Lubbers III. Vanaf 1994 zat hij in de Eerste Kamer en in 1998 werd hij in het kabinet-Kok II staatssecretaris van Justitie. Hij was burgemeester van Amsterdam van 2001 tot en met 2010 en daarna van 2010 tot 2012 Kamerlid en politiek leider van de PvdA. Job Cohen is onder meer hoogleraar aan de universiteit van Leiden in gemeenterecht en gemeentekunde. Hij bekleedt de Thorbecke-leerstoel.

BizPress.nl