NU’91 wil BIG II met een brede overgangsregeling regieverpleegkundigen


Donderdag 18 april is er een overleg, als voorbereiding op het overleg met minister Bruins volgende week, geweest tussen NU’91 DE BOND voor de mensen in de zorg, overige zorgvakbonden en het ministerie van VWS. Onderwerp van gesprek was de overgangsregeling –  in het kader van de nieuwe beroepsprofielen voor de regieverpleegkundige, verpleegkundige en verzorgende IG gepubliceerd in december 2015 – voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige. Het beroep regieverpleegkundige zal in de wet BIG II opgenomen worden. NU’91 staat achter haar leden en gaat uit van hun huidige bekwaamheid en hebben grote waardering voor hetgeen zij NU doen.

Brede overgangsregeling

NU’91 kiest ervoor een brede overgangsregeling op te nemen in de wet BIG II. In deze brede overgangsregeling zullen niet enkel de verpleegkundigen met een Hbo-diploma maar óók de verpleegkundigen met Mbo- of Inservice-diploma mét verpleegkundige vervolgopleiding zich in kunnen schrijven voor het beroep van regieverpleegkundige indien gewenst. Hierbij erkennen wij de huidige bekwaamheid van verpleegkundigen waarbij de gewenste bevoegdheid de komende jaren – door alle betrokkenen – gefaciliteerd dient te worden.

Belang voor de arbeidsmarkt zorg

Zoals UWV-cijfers laten zien, is de Nederlandse arbeidsmarkt voor de zorg zeer krap. In 2019 zullen er 140.000 – moeilijk te vervullen – vacatures zijn. Specifiek voor verpleegkundigen geldt dit zowel voor de algemeen verpleegkundigen als voor de verpleegkundigen met een verpleegkundige vervolgopleiding.

NU’91 erkent het belang van de beroepsprofielen vanuit het perspectief om kwaliteit te verhogen en toekomstbestendig te zijn. Desalniettemin drukt de arbeidsmarkt hevig op – in eerste plaats – onze leden en hun collega’s. Onze focus is hen te behouden voor de toekomst, verdere uitstroom te beperken en de instroom van nieuwe beroepsgenoten aantrekkelijk te maken.

Toekomst met mogelijkheden en ontwikkelen

NU’91 wil ervoor zorgen dat alle zorgprofessionals een inspirerende toekomst tegemoet treden. Een toekomst van mogelijkheden en ontwikkelen, waarin we samen sterk staan voor goede kwaliteit van gezondheidszorg in Nederland.

BizPress.nl