NU’91 stelt dat een verplichte griepprik in strijd is met de Grondwet


Beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU’91 is van mening dat een eventuele verplichte griepprik voor zorgpersoneel in strijd is met artikel 11 van de Grondwet dat stelt ‘ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam’.

Staatssecretaris Blokhuis meldt vandaag (10 oktober) dat er een onderzoek komt naar het verplicht stellen van de jaarlijkse griepprik voor medewerkers in de zorg. Vaccineren van zorgpersoneel zou noodzakelijk zijn om de gezondheidszorg draaiende te houden en patiënten niet te besmetten. NU’91 is verbaasd dat Blokhuis een grondrecht van zorgpersoneel wil schenden. Wij gaan er daarom ook van uit dat hij niet volhardt in zijn voornemen tot een verplichte griepprik.

NU’91 heeft steeds het standpunt ingenomen dat een griepvaccinatie een vrije keuze is, ook voor verpleegkundigen en verzorgenden. Wij vinden het – naast dat een verplichting een grondrecht van zorgpersoneel schendt – van weinig respect voor onze beroepsgroep getuigen dat de sfeer gecreëerd wordt dat zorgprofessionals die na zorgvuldige overwegingen besluiten zich niet te laten vaccineren niet professioneel zijn.

NU’91 vindt dat juist verpleegkundigen en verzorgenden vanuit hun vakkennis en ervaring heel goed zelf kunnen beslissen of een griepvaccinatie voor hen wenselijk is en dat zij in die afweging de veiligheid van hun patiënten zeker zullen meenemen.

Mocht Blokhuis toch tot een verplichte griepprik besluiten, start NU’91 een rechtszaak om deze verplichting een halt toe te roepen. Michel van Erp, NU’91: “Wij zien de uitkomst van deze rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Geen enkele rechter zal zorgpersoneel hun grondrecht ontnemen”.

BizPress.nl