Noord-Brabant heeft het meeste immaterieel erfgoed op de inventaris

Noord-Brabant en Overijssel hebben de meeste tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Gevolgd door Zuid-Holland. De Inventaris Immaterieel Erfgoed is geen wedstrijd maar het laat zien dat immaterieel erfgoed leeft. Inmiddels staan er ruim honderd tradities op de inventaris. Bij deze tradities zijn ongeveer 330.000 dragers betrokken en trekken jaarlijks circa 19.000.000 bezoekers.

In de Algemene Beschouwingen stond de vraag naar de Nederlandse identiteit centraal. Het is een belangrijke vraag in een tijd waarin het gevoel van gezamenlijkheid onder druk lijkt te staan en het proces van globalisering leidt tot bezinning over wie wij zijn en waar wij voor staan. Meestal wordt daarbij aandacht besteed aan nationale identiteiten, maar je kunt ook denken aan meer lokaal georiënteerde identiteitsvormingsprocessen in steden als Den Haag en Rotterdam die zich ontwikkeld hebben tot metropolen met vele honderden etniciteiten. Hoe leef je samen met mensen van zoveel verschillende achtergronden? Hoe om te gaan met culturele en sociale verschillen? Vrijheid en respect zijn kernwaarden die vaak genoemd worden. Maar hoe functioneert dat in de praktijk?

Immaterieel erfgoed kan een deel van het antwoord zijn. UNESCO vat immaterieel erfgoed op als een proces waarin gemeenschappen, groepen en individuen (de erfgoeddragers) op een dynamische wijze werken aan de toekomst van hun tradities. Dat betekent niet dat wij het altijd eens moeten zijn over elkaars tradities. Wat de UNESCO conventie over het immaterieel erfgoed doet, is oproepen tot respect voor de wereldwijde diversiteit van tradities.

In de brochure Wat is immaterieel erfgoed? leggen wij de ins en outs van de UNESCO conventie uit. De brochure biedt aanknopingspunten om na te denken over de maatschappelijke betekenis van immaterieel erfgoed.

BizPress.nl