Noodhulp Pakistan uitgebreid

Op 4 augustus is Stichting Dark and Light begonnen met het verlenen van noodhulp in Pakistan. In eerste instantie was EUR 3.000 nodig voor het geven van gratis medische hulp gedurende vier weken. Op basis van een verzoek van onze partnerorganisatie CHEF International heeft Dark & Light besloten de noodhulp uit te breiden. Hieronder informeren wij u over de actuele status en de plannen.

Samenvatting
Overvloedige regenval en overstromingen hebben in Pakistan geleid tot een humanitaire ramp van ongekende omvang. Recente berichten spreken over 1.600 doden en vier miljoen mensen die direct zijn getroffen door het natuurgeweld.

Onze partnerorganisatie CHEF International heeft een oogkliniek in de plaats Takht Bhai. Deze stad is niet getroffen door de overstromingen, maar ligt wel centraal in het rampgebied. Daarom kloppen nu veel mensen aan bij de kliniek op zoek naar hulp. 

De kliniek is in zeer korte tijd gereedgemaakt voor het verlenen van eerste hulp. Er worden levensreddende medicijnen verstrekt, wonden en infecties worden behandeld. CHEF heeft ook een mobiele kliniek, die deze week in Cheena is geplaatst. Hier kunnen dagelijks enkele honderden mensen terecht voor gratis medische zorg. 

Het team heeft geconstateerd dat 200 gezinnen in Cheena acute behoefte hebben aan schoon drinkwater en voedsel. CHEF doet een beroep op Dark & Light voor extra financiële steun. Wij hebben hierop positief gereageerd, omdat het past binnen onze missie: voedselzekerheid en medische zorg dragen direct bij aan de preventie van blindheid en handicaps.

Voor veel gezinnen in Cheena en omgeving is het werk van CHEF hun enige hoop om te overleven.

BizPress.nl