Nieuwe beweging ‘Leve het Onderwijs!’ wil meer ruimte voor docent


UTRECHT – Ruim honderd schoolbestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs komen donderdag 31 oktober bijeen om de nieuwe beweging ‘Leve het Onderwijs!’ op te richten. Die streeft naar minder regeldruk en meer vrijheid en ruimte voor leerkrachten. De beweging viert zijn officiële start tijdens een congrestival in Utrecht, waar een manifest zal worden opgesteld.

‘Leve het Onderwijs!’ gelooft in een nieuwe manier van besturen, waarbij vertrouwen belangrijker is dan controleren en docenten meer professionele vrijheid en ruimte krijgen om zelf hun lessen in te vullen. Alleen zo kunnen zij zich ontwikkelen en krijgen hun leerlingen het beste onderwijs voorgeschoteld.

Volgens de initiatiefnemers staan we aan de vooravond van een grote transformatie in Nederlandse onderwijssysteem die hard nodig is. ,,We zijn docenten steeds meer gaan beknotten in de vrijheid om echt hun vak uit te oefenen. Docentschap is per definitief een vak waar je de professionele ruimte nodig hebt om elke dag de juiste beslissingen te kunnen nemen voor ieder kind. Dat laat zich niet protocolleren en afvinken met checklisten. Om dat te kunnen doen heb je een groot vertrouwen in deskundigheid van de docent nodig. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt”, zegt bestuurder Helma van der Hoorn van SaKs uit Alkmaar, een van de initiatiefnemers van de beweging, die spreekt tijdens het congres. Volgens haar kennen leraren hun kinderen het beste en hebben ze de beste ideeën over wat goed is voor de kinderen. Zij kunnen het onderwijs prima gezamenlijk in teams vormgeven. Bestuurders zouden dit moeten faciliteren.

De beweging zag het licht toen een groep gelijkgestemde bestuurders uit het primair onderwijs zich vorig jaar verenigde tegen de invoering van het lerarenregister. Dat verdween mede door hun bezwaren in de ijskast. De bestuurders herkennen bij elkaar gezichtspunten als ‘van moeten naar mogen’, ‘van controleren naar vertrouwen’ en van ‘wat kan niet’ naar ‘wat  kan wel’. De groep groeit snel en ontwikkelt een Academische werkplaats voor onderwijsbestuurders onder het ‘Leve het Onderwijs-label’. De groep wil klankbord voor beleid zijn, onder meer voor OCW en onderwijsinspectie, maar is tot nu toe nauwelijks in het openbaar getreden.

De beweging treedt donderdagmiddag 31 oktober officieel naar buiten in het Muntgebouw in Utrecht, waar de start wordt gevierd met een congrestival van 14.00 tot 21.00. Daar zullen 110 bestuurders uit het PO en VO aanwezig zijn. Een van de sprekers is onder andere Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Doel van de bijeenkomst is om meer geïnspireerd te raken en om samen te werken aan een ‘statement’ voor het onderwijs. Aan het eind van de dag ondertekenen de aanwezige bestuurders een manifest om het achterliggende gedachtegoed verder uit te dragen.

Video: 

BizPress.nl