Nederlands drinkwater wereldwijd nodig

Kansen voor Nederland: Pakistan nu voorzien van schoon en veilig drinkwater. Het door zware overstromingen geteisterde land heeft aan alles tekort. Dus ook schoon drinkwater. Vanwege het watertekort dreigen ziekten en zelfs sterfte. In Nederland leven en werken wij al eeuwen met water. Met de meest geavanceerde apparatuur maken wij uit het meest vervuilde rivierwater, schoon en betrouwbaar drinkwater. Gezien de toename van het aantal rampen pleit Vewin voor een commandcentre, waarvandaan snel en efficiënt hulp vanuit Nederland gecoördineerd kan worden. 

Samen kennis inzetten
Juist de aanpak van rampen vraagt om samenwerking. Daarom roept Vewin alle stakeholders in de drinkwatersector (overheden, instellingen en bedrijven) op om samen onze kennis wereldwijd in te zetten. Geld, dat voor noodhulp wordt ingezameld  kan de drinkwatersector direct omzetten in resultaat. Hiervoor staat de meest geavanceerde techniek klaar, welke direct naar rampgebieden gestuurd kunnen worden. Hiermee kan direct schoon water worden gemaakt. 

Gebundelde kennis
De oplossingen voor schoon drinkwater in rampgebieden zijn dus voorhanden. Waterbedrijven en andere bedrijven (Norit en Paques) beschikken over de kennis om snel en lokaal drinkwater te kunnen produceren. Pakistan is niet het eerste land, dat te maken heeft met noodweer en overstromingen. Het zal ook niet het laatste land zijn, waar een enorm tekort zal zijn aan schoon en betrouwbaar drinkwater. Dat de drinkwatersector ook daadwerkelijk kan helpen hebben wij bijvoorbeeld bewezen in Haïti, China, Indonesië, Filippijnen, Peru en Chili. 

Commandcentre en export
Direct reageren op rampen is essentieel. Vewin stelt voor om in Nederland een commandcentre te installeren. Hiervandaan wordt hulp gecoördineerd en wordt apparatuur beschikbaar gesteld om direct en effectief de ramp te bestrijden. Vervolgens kan het land geholpen worden bij de aanleg van waterinfrastructuur en kan een deltaplan worden opgesteld om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen. De bevolking kan zo geleerd worden hoe zij moeten omgaan met het leven met water. Wereldwijd laten zien wat wij in huis hebben is de manier om export te vergroten. Het is nu tijd voor grootschalige aanpak, zeker nu water breed door de VN als mensenrecht is erkend.

BizPress.nl