Nederlander somber over toekomst zorg

Negen op de tien Nederlanders verwachten dat de kwaliteit van de zorg in Nederland achteruit zal gaan als het kabinet gaat bezuinigen op de zorg. Dat zal zich vooral uiten in langere wachtlijsten (79,4%), minder aandacht van specialisten (67,7%) en minder aandacht van verpleegkundigen (63,1%). De bevindingen komen voort uit het introductieonderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Zorgverzekeraar VGZ.

Het onderzoek laat ook zien dat Nederlanders de kwaliteit van de zorg erg belangrijk vinden, maar tegelijkertijd er maar moeilijk hoogte van kunnen krijgen. “Dat verklaart de verwachtingen in elk geval deels”, aldus Jeanette Horlings-Koetje, Directeur Zorginkoop en Contractmanagement bij VGZ. “Het is voor de gemiddelde Nederlander nog te lastig om een objectief beeld te krijgen van de kwaliteit van de zorg. Dat voedt het idee dat het de verkeerde kant op gaat – misschien wel ten onrechte.”

Zorg in Nederland
Over het algemeen hebben Nederlanders een redelijk positief beeld van de gezondheidszorg in ons land. 58,8% beoordeelt deze als goed tot zeer goed, terwijl maar 7,5% zich hier negatief over uitlaat. Toch denkt slechts 15% van de ondervraagden dat de zorg in ons land beter is dan in de landen om ons heen. Meer dan een derde schat de kwaliteit van de Nederlandse zorg juist lager in dan die in België en Duitsland.

Als belangrijkste verbeterpunten voor de zorg in Nederland noemen de ondervraagden het uitwisselen van informatie tussen zorgverleners (66,9%), meer persoonlijke aandacht voor patiënten (59,9%), meer doen aan preventie (55,2%) en het inzichtelijk maken van kwaliteitsverschillen (43,1%).

Persoonlijke aandacht  
Die behoefte aan persoonlijke aandacht en een vriendelijke behandeling komt op meer plekken in het onderzoek naar voren. Bij de vraag wat de tevredenheid over de geleverde zorg bepaalt, scoren ‘goed uitleggen wat er aan de hand is’ en ‘tijd nemen voor een consult’ bijvoorbeeld veel hoger dan ‘geen fouten maken’. Daarnaast staan ‘minder verpleegkundigen’ en ‘lager salaris voor verpleegkundigen’ in de top drie van minst populaire bezuinigingsmaatregelen.

“Hieruit blijkt maar weer dat goede zorg meer is dan een diagnose en een behandeling”, aldus Horlings-Koetje. “Nederlanders worden steeds mondiger en verwachten in de zorg hetzelfde niveau van dienstverlening als in een winkel of een restaurant. Dus al ben je de beste chirurg in je vakgebied, als je alleen maar Latijn spreekt tegen je patiënten zullen ze toch met een gemengd gevoel naar huis gaan.”

Inzicht in kwaliteit
Vier op de vijf ondervraagden zouden graag meer inzicht willen in de kwaliteitsverschillen in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld om een betere zorgverlener te kunnen vinden. Tweederde van de respondenten zou zelfs graag omrijden als dat betekent dat ze door een betere arts geholpen worden. Maar slechts 8,4% is er van overtuigd dat ze zelf genoeg weten om de kwaliteit van een zorgverlener te kunnen beoordelen. 

De respondenten oriënteren zich nu vooral via internet, bij de huisarts en/of bij de zorgverzekeraar op de kwaliteit van de zorg. Een ruime meerderheid vindt dat de overheid, in de vorm van de inspectie, het voortouw zou moeten nemen bij het inzichtelijk maken van de kwaliteitsverschillen. Ook voor patiëntenverenigingen, onafhankelijke instanties zoals de Consumentenbond en zorgverzekeraars zien de respondenten hier een rol weggelegd.

De Nationale Zorgbarometer
De Nationale Zorgbarometer is een initiatief van Zorgverzekeraar VGZ en laat zien hoe Nederlanders denken over de zorg in Nederland. De Nationale Zorgbarometer meet periodiek het oordeel van de Nederlanders over de zorg en zorgverleners op basis van een aantal vaste thema’s. Daarnaast worden actuele vraagstukken aan de respondenten voorgelegd. Iedere Nederlander kan zijn of haar zorgwensen uiten en bijdragen aan de barometer op www.nationalezorgbarometer.nl. 

BizPress.nl