Na overstroming in Noord- en Zuid-Holland drie miljoen woningen nodig

Huizenbezitters met name in Noord- en Zuid-Holland die straks niet blijvend in het brakke water willen zitten, doen er goed aan reeds nu hun huis te verkopen. Zij moeten beseffen dat hun huis of bedrijfspand binnen enkele jaren volstrekt waardeloos en onverkoopbaar zal zijn.

Regelmatig verschijnen in de pers berichten over overvloedige regenval, mogelijke dijkdoorbraken en stijging van de zeespiegel. Vooral wie in de laaggelegen delen van Nederland woont, krijgt het de komende jaren hard te verduren. Ongeveer de helft van dat grondgebied daar ligt onder of net boven de zeespiegel. Het ligt voor de hand dat het water daar niet vanzelf wegloopt en leegpompen is dan water naar de zee dragen.

Wat voor veel mensen na een overstroming in het putje van Europa overblijft is wegtrekken naar oostelijk of zuidelijk Nederland. Met name de provincies Noord-Brabant en Gelderland zullen nieuwe steden uit de grond moeten stampen om de drie miljoen vluchtelingen uit het westen van het land onderdak te kunnen verlenen. Daar moet op tijd mee begonnen worden.

De bevolkingsdichtheid in de delen van Nederland die niet onder water komen, zal tot ongekende hoogte stijgen. Schaarste aan goederen en diensten zal de Nederlandse samenleving verlammen. Bestaande bezuinigingsplannen zullen volledig in het water vallen, zodra het water aan de voordeur staat. Alle hens aan dek!

Paul Gerbrands, voorzitter van de stichting de club van tien miljoen

BizPress.nl