‘Mogelijk nieuw medicijn tegen zware astma-aanvallen’

Er is mogelijk een nieuw medicijn voor astmapatiënten die last hebben van zware, ongecontroleerde aanvallen. Bij een onderzoek met de antistof benralizumab bleek het aantal aanvallen met bijna de helft verminderd te zijn.De Wake Forest School of Medicine testte het injectiemiddel onder meer dan 2.500 astmapatiënten. Het aantal aanvallen onder de deelnemers verminderde met 48 procent. De antistof benralizumab zorgt ervoor dat eosinofiel, de cellen die een grote rol spelen bij astma-aanvallen, tegengehouden worden. Het medicijn is daarom veelbelovend voor patiënten waarbij inhaleermiddelen of andere zware medicijnen niet helpen.
“Voor patiënten met zware, ongecontroleerde astma-aanvallen die al een hoge dosis medicijnen innemen, leken er weinig andere mogelijkheden. Onze studie heeft uitgewezen dat in de vierde week van het gebruik van benralizumab, de stof eosinofiel bijna volledig is afgebroken”, zegt Professor Eugene Bleecker. Het onderzoek wees tevens uit dat de longfunctie van astmapatiënten door gebruik van het medicijn verbetert.

BizPress.nl