MFK-voorstel Michel onacceptabel voor Europees Parlement


Het onderhandelingsteam van het Europees Parlement uit zijn onvrede over het voorstel voor de volgende meerjarenbegroting van Raadsvoorzitter Michel voorafgaand aan de aankomende EU-top van 20 februari.

“Ondanks het contact dat we de afgelopen weken hebben gehad met de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, voldoet zijn voorstel voor het volgende Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 niet aan de verwachting van het Europees Parlement.

Michel gebruikt het ongunstige voorstel van het Finse EU-voorzitterschap uit december 2019 als blauwdruk. We verwachten significante investeringen voor de Green Deal, de digitale transitie en een sterker Europa. Voorzitter Michel bevestigt en versterkt in het voorstel het snijden in de financiering voor landbouw, cohesie, onderzoek, infrastructuur, digitalisering, het mkb, Erasmus, jeugdwerkgelegenheid, migratie, defensie en vele andere terreinen.

Aan de inkomstenkant ziet het Europees Parlement dat het voorstel ook aanknopingspunten bevat. Het Parlement onderkent wel twee tekortkomingen: allereerst moet voorkomen worden dat er een correctiemechanisme op de ‘plastic-taks’ komt. Dit brengt het stimulerende effect van de maatregel in gevaar. Ten tweede moeten er heldere en bindende afspraken gemaakt worden in het akkoord over nieuwe eigen middelen van de EU gedurende het komende MFK.

Het onderhandelingsteam is daarom tegen het voorstel en verwacht ook dat de Europese Raad de tekst op basis hiervan niet aanneemt.”

De analyse van het onderhandelingsteam wordt uiteengezet in het volgende document dat vandaag gepubliceerd is. Een voorlopige analyse van de cijfers in de ontwerpconclusie van Raadsvoorzitter Michel: https://bit.ly/2ParaVs. Bijbehorende tabel met cijfers vindt u hier:  https://bit.ly/2vPFuLX

Europarlementariërs van het EP-onderhandelingsteam voor het MFK en Eigen middelen:

Johan Van Overtveldt (ECR, BE), voorzitter Begrotingscommissie

Jan Olbrycht (EVP, PL), co-rapporteur MFK

Margarida Marques (S&D, PT), co-rapporteur MFK

José Manuel Fernandes (EVP, PT), co-rapporteur Eigen middelen

Valérie Hayer (RENEW, FR), co-rapporteur Eigen middelen

Rasmus Andresen (Greens/EFA, DE)

BizPress.nl