Meester Kackadorisprijs 2019 voor Jacobine Geel


De Meester Kackadorisprijs 2019 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) is dit jaar toegekend aan Jacobine Geel (1963), theoloog, columnist en NCRV-tv-presentator en sinds 2013 voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland, de koepel van GGZ-instellingen in ons land. Geel is actief CDA-lid. Ze werd gekozen uit zeven genomineerden. De prijswinnaar werd zaterdag 5 oktober in Amsterdam bekendgemaakt, voorafgaand aan het middagsymposium van de vereniging. https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/zeven-genomineerden-meester-kackadorisprijs-2019/ De Meester Kackadorisprijs is bedoeld voor personen en/of instellingen die kwakzalverij faciliteren.

GGZ Nederland, zoals vastgesteld door haar leden en zoals op haar website wordt uitgedragen, heeft tot doel ‘bij te dragen aan de geestelijke gezondheid van mensen in Nederland’. https://www.ggznederland.nl/pagina/missie De nevenactiviteiten van Geel sluiten echter niet goed aan bij dit motto, constateert  de jury van de Meester Kackadorisprijs. Zo toonde Geel zich een enthousiaste dagvoorzitter op het Lentis-congres Out of the Box in 2017, een congres waar spirituele denkers als Lama Michel Rinpoche en Machteld Huber van het antroposofische Louis Bolk Instituut het woord voerden. http://www.congresintegralepsychiatrie.nl/

In interviews verklaarde Geel ‘heel veel te zien in nieuwere geneeswijzen’, zoals zij ook de integratieve psychiatrie van psychiater Rogier Hoenders betitelde. https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/deel-8-dr-rogier-hoenders-kampioen-integrale-psychiatrie-bij-lentis/ De VtdK volgt sindsdien  haar activiteiten met grote  aandacht. Begin 2018 nodigde Geel, in het kader van de maand van de spiritualiteit, Pim van Lommel uit in haar tv-praatprogramma Jacobine op zondag. Zij benaderde deze ‘expert’ op het gebied van bijna-doodervaring volstrekt onkritisch. https://www.npostart.nl/jacobine-op-zondag/14-01-2018/KN_1695940 Van Lommel kon losgaan over uittredingen en paranormale waarnemingen door bewusteloze mensen. Geel vond het allemaal zeer geloofwaardig. Onze twijfel aanr haar kritische zin werd hierdoor almaar groter.

Dat haar sympathie uitgaat naar de psycho-kwakzalverij valt ook af te leiden uit haar lidmaatschap van de Raad van Advies van het dit jaar op initiatief van ZonMw opgerichte Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG). Voorzitter van het dagelijks bestuur van het CIZG is de eerder genoemde Groningse psychiater Hoenders. https://www.cizg.nl/leden/  Ook de paranormaal begaafde Martine Busch, directeur van het Van Praag Instituut in Utrecht, is lid van het driekoppige dagelijks bestuur van het CIZG. https://www.vanpraaginstituut.nl/index_no_mobile.html Busch claimt energievelden rond patiënten te voelen en meent met strijkbewegingen op enige afstand van de patient heilzame correcties te kunnen uitvoeren. Dit heet therapeutic touch (TT). Ook Hoenders heeft een grote hang naar kwakzalverij, In 2014 ontving hij  de Pruimenbloesemprijs van de Nederlandse Patiëntenvereniging voor  Acupunctuur (NPVA) vanwege zijn ‘bijzondere bijdrage aan de acupunctuur in Nederland’, oordeelde indertijd de jury van deze prijs. https://npva.nl/content/pruimenbloesemprijs

Hoenders, in 2012 zelf een van de genomineerden voor de Meester Kackadorisprijs, https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/longlist-meester-kackadorisprijs-2012/, maakt vreemde capriolen. Zo maakte hij eens furore met wetenschappelijk onderzoek  naar de invloed van de windrichting op het beloop van angststoornissen, een gedachte die erg ver weg staat van evidenced based geneeskunde.

Geels avances richting psycho-kwakzalverij zijn niet incidenteel maar structureel van aard. De jury van de Meester Kackadorisprijs 2019 heeft zich daarom genoodzaakt gezien haar dit jaar te onderscheiden.

 

BizPress.nl