Meer consumenten willen gezonder eten

Nieuw onderzoek: Nederlanders hebben behoefte aan meer gezonde producten en aan praktische informatie

Steeds meer Nederlanders willen hun eetpatroon verbeteren: 41% wil gezonder eten. Tegelijk vindt 43% van de consumenten het moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Nederlanders hebben meer dan in het verleden behoefte aan informatie over gezonde en minder gezonde producten. Bijna driekwart van de consumenten vindt het belangrijk dat fabrikanten voedingsmiddelen gezonder maken; zij vinden dat bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden en soepen minder zout kunnen. Maar liefst 2 op de 3 Nederlanders is ook bereid om iets meer te betalen voor een gezonder product. Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek ‘Dagelijks eten’, uitgevoerd onder ruim 2200 consumenten door GfK in opdracht van het Voedingscentrum.

Onderzoeksbureau GfK heeft op verzoek van het Voedingscentrum ook in 2007 en 2009 onder een representatieve groep Nederlanders onderzoek verricht naar hun kennis, houding en gedrag over gezond(er) eten. De nieuwste resultaten laten een paar opvallende trends zien. De groeiende wens onder de Nederlandse bevolking om gezonder te eten is hiervan een voorbeeld. In 2009 had 35% van de Nederlanders de intentie het eigen eetpatroon verbeteren. In 2011 is dit gestegen naar 41%. Wel geven nu meer mensen aan het moeilijk te vinden om het eigen eetpatroon te verbeteren (43% dit jaar tegenover 37% in 2007). Meer dan de helft van de consumenten wil daarom graag meer informatie over gezond eten en een groter aanbod van gezonde producten.

Het meest genoemde gedrag om te verbeteren is: minder snoepen (19%), gezond(er) eten (17%) en meer/vaker fruit eten (15%). Als consumenten gezond willen eten, letten ze het meeste op genoeg groenten eten, gevarieerd eten en genoeg fruit. Opvallend genoeg eten Nederlanders echter nog altijd veel te weinig groente en fruit. Dat blijkt uit de meest recente Voedselconsumptiepeiling (RIVM, oktober 2011).

Gezond eten blijkt soms lastig. Daarom willen consumenten meer praktische informatie om gezond te eten. Veel meer mensen (57%) dan in 2007 (35%) geven aan hieraan wel eens behoefte te hebben. Dit geldt voor jongeren vaker dan voor ouderen. Bijna de helft van de Nederlanders wil bovendien graag bij de aankoop van voedingsmiddelen geïnformeerd worden over welke producten gezond zijn en welke niet.

Consumenten willen minder zout, minder suiker en vet
Winkels zouden volgens 53% procent van de consumenten ook meer gezonde producten moeten aanbieden. Ook fabrikanten kunnen hun producten gezonder maken, vindt driekwart. Kant-en-klaarmaaltijden en soepen, maar ook brood en groente in blik of glas zou bijvoorbeeld minder zout kunnen. Minder vet en minder suiker scoren ook hoog op de wensenlijst van consumenten. En als de producten gezonder worden, dan is tweederde van de mensen bereid daarvoor iets meer te betalen.

Samenwerking CORPUS en Voedingscentrum
De onderzoeksresultaten zijn vanmorgen bekendgemaakt tijdens het symposium ‘Meer dan lekker – Smakelijke gezondheidsinnovaties’ in museum CORPUS te Leiden. CORPUS en het Voedingscentrum zijn sinds 1 november partners. Het Voedingscentrum zal een exhibit ontwikkelen voor jongeren van 8-18 jaar. Deze attractie leert hen op een speelse manier welke consequenties hun voedingspatroon voor zichzelf en de wereld om hen heen heeft. De attractie met een multimediaal en interactief karakter wordt in de loop van 2012 gepresenteerd en sluit aan bij de drie programma’s van het Voedingscentrum: gezond en bewust eten, gezond door het leven en duurzaam eten.

Voedingscentrum – eerlijk over eten
Het Voedingscentrum informeert consumenten over – en stimuleert hen tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze. Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.
Het Voedingscentrum bevordert gezond en duurzaam gedrag bij consumenten en stimuleert de industrie tot een meer verantwoord voedselaanbod. Daarbij zoeken we de medewerking van lokale professionals en andere relevante partijen. Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

BizPress.nl