Mars voor het Leven 2020 gaat niet door


De Mars voor het Leven 2020, die gepland stond op zaterdag 14 november, gaat dit jaar niet door. Dit heeft de stichting Schreeuw om Leven vandaag bekendgemaakt. De initiatiefnemers beraden zich op alternatieve actie om rond die tijd weer extra aandacht te vragen voor het ongeboren leven en hun ouders.

Binnen enkele weken is de maatschappij geconfronteerd met een virus dat alle zekerheden onder menselijke voeten wegvaagt. Gezondheid staat op de tocht, banen verdwijnen, inkomsten zijn daardoor onzeker geworden en niemand weet hoe dit zich de komende maanden gaat ontwikkelen.

Kees van Helden, directeur van stichting Schreeuw om Leven: “We horen van verschillende organisaties waarmee wij ons verbonden weten dat de financiële ondersteuning door de achterban terugvalt. Dit vraagt ook van ons om nog zorgvuldiger met de ons toevertrouwde middelen om te gaan. Voor de Mars zouden reeds in deze maand contracten met grote financiële verplichtingen moeten worden getekend. We hebben het besluit om de Mars voor het Leven niet door te laten gaan, genomen om de hulpverlening van Er is Hulp (www.erishulp.nl) niet in gevaar te brengen.”

Juist de hulpvragen van onbedoeld zwangere vrouwen en vrouwen die na een abortus met spijt, pijn, verdriet en problemen te maken krijgen, stijgen momenteel. Onze eerste prioriteit is voorzien in de continuïteit om deze vrouwen te blijven ondersteunen en te begeleiden. De liefde van de Heere Jezus Christus dringt ons om te zien naar vrouwen in nood, ongeacht hun achtergrond, afkomst of levensovertuiging.

We bidden in deze tijd Gods nabijheid toe voor alle mensen in nood die op welke wijze dan ook getroffen zijn door het Corona virus en al het medisch personeel dat dagelijks met het virus te maken heeft. We bidden ook voor de onbedoeld zwangere vrouwen, alle ongeboren kinderen, alle vrouwen die worstelen met een abortusverleden, alle medewerkers in abortuscentra en allen die het ‘recht’ op abortus zo fel verdedigen.

Kees van Helden

Directeur stichting Schreeuw om Leven

 

BizPress.nl