Manon Veenendaal nieuwe directeur NMF


Manon Veenendaal volgt per 3 augustus 2018 Marcel Schopman op als directeur/bestuurder van het NMF. Sinds 2004 was Marcel Schopman directeur en onder zijn enthousiaste leiding is het NMF uitgegroeid tot een gezaghebbende organisatie in de Nederlandse muziekwereld.

Manon Veenendaal (1978) is sinds 2005 werkzaam bij het NMF als Manager Marketing en Fondsenwerving. Daarnaast is ze ook verbonden aan het Fonds Podiumkunsten als adviseur muziek. Ze studeerde cello op het conservatorium en algemene letteren aan de UU met als specialisatie kunstbeleid- en management. In 2013 heeft Manon de beroepsopleiding voor Fondsenwerver B aan de IF-Academy afgerond. Voordat ze bij het NMF kwam, werkte ze onder meer bij ING Kunstzaken en Amsterdam Sinfonietta.

Manon Veenendaal: “Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds is een fantastische organisatie waar ik bijna veertien jaar geleden mijn hart aan heb verpand. Ik zie er enorm naar uit om dit unieke fonds de komende jaren samen met het betrokken team van ervaren en kundige medewerkers verder uit te bouwen en de ultieme match tussen musicus en instrument te blijven maken. Mijn focus zal, naast het bestendigen van de financiën, uitgaan naar het verbreden van de doelgroep en het delen van onze impact en kennis.”

Els Swaab: “In een openbare sollicitatieprocedure bleek Manon de bij het NMF meest passende kandidaat. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat Manon op haar zeer eigen, inspirerende, wijze met succes zal voortbouwen op de inmiddels stevige fundamenten van het NMF.”

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds werd, mede door meesterviolist Theo Olof, opgericht met als oogmerk professionele musici te kunnen voorzien van een kwalitatief hoogstaand muziekinstrument. In de 30 jaar van zijn bestaan heeft het NMF al meer dan 2500 musici aan een muziekinstrument geholpen. Een grote groep conservatoriumstudenten en topmusici als Janine Jansen, Liza Ferschtman, Sonja van Beek, Simone Lamsma, Quirine Viersen, Pieter Wispelwey, Jaap ter Linden, Lavinia Meijer, Ernst Reijseger en Rick Stotijn spelen of speelden op een instrument van het Fonds. Het NMF is een particuliere stichting die geen overheidssubsidie ontvangt. Het NMF geeft momenteel ongeveer 400 musici een instrument in bruikleen uit de collectie, die ruim €33 miljoen waard is. Gemeten naar het aantal professionele musici dat geholpen wordt, is het NMF het grootste muziekinstrumentenfonds ter wereld.

Beschermheer NMF: Z.K.H. Prins Constantijn der Nederlanden

Voorzitter: Mr. Els H. Swaab

BizPress.nl