Longontsteking bedreigt de levens van ruim 6 miljoen kinderen


Aan de vooravond van het eerste wereldwijde forum over kinderlongontsteking in Barcelona, slaat Save the Children alarm.

Wereldwijd sterven jaarlijks 800.000 kinderen jonger dan vijf jaar aan een longontsteking. Om de 39 seconden is dat één kind, meldt Save the Children. Als er niets wordt gedaan, lopen 6 miljoen kinderen wereldwijd de komende tien jaar het risico te overlijden aan ziektes die voorkomen kunnen worden, blijkt uit een analyse van de John Hopkins universiteit en o.a. Save the Children. 

Deze ruim 6 miljoen kinderen wonen in de armste landen ter wereld, waar longontsteking doodsoorzaak nummer één is onder kinderen onder de 5 jaar oud. Het gaat om Nigeria, India, Pakistan, Congo en Ethiopië. Meer dan de helft van de 800.000 kinderen die het afgelopen jaar stierven aan een longontsteking, kwam uit deze landen, blijkt uit de analyse. 

Rekenmodel

Om tot deze analyse te komen, werd een rekenmodel toegepast dat uitgaat van het huidige scenario (gemiddeld 800.000 sterfgevallen door longontsteking per jaar) en een scenario waarin maatregelen zijn genomen die de situatie sterk kunnen verbeteren. Dit gaat om preventies zoals betere voeding, het stimuleren van borstvoeding, vaccinaties, begeleiding van de kraamtijd, betere sanitaire voorzieningen en verbeterde toegang tot antibiotica. Uit de analyse met deze twee scenario’s blijkt dat 3.2 miljoen kinderen onder de 5 jaar gered kunnen worden als de bovengenoemde interventies worden toegepast.

Uit het onderzoek kwam als ‘bijvangst’ naar voren dat ook nog eens 5,7 miljoen kinderen gered zouden kunnen worden, omdat de maatregelen die genomen worden tegen longontsteking, ook dodelijke ziektes als diarree, mazelen en overlijden door vroeggeboorte kunnen voorkomen. 

Oorzaak

Ondervoeding, luchtvervuiling, gebrek aan toegang tot vaccinaties en antibiotica, zijn de voornaamste redenen waarom kinderen in arme landen zo vatbaar zijn voor longontsteking. Save the Children roept de autoriteiten van landen wereldwijd op om meer te investeren in behandeling en preventie. “Miljoenen kinderen sterven door een tekort aan vaccins, betaalbare antibiotica en zuurstofbehandelingen”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children. “Dit is een vergeten epidemie. Het vergt dringend internationale aandacht.”

Save the Children vangt kinderen in India, Nigeria, Ethiopië en Pakistan op die slachtoffer zijn van longontsteking. Ook werken wij samen met Philips aan onder meer het ontwikkelen en inzetten van technologie die helpt bij het sneller stellen van diagnoses.

Het volledige onderzoeksrapport van de John Hopkins universiteit, Save the Children en Unicef, waarin data van 30 lage en midden inkomenslanden verwerkt zijn vind je hier. https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/health/fighting-for-breath-report.PDF

BizPress.nl