Laura van 't Veer, PhD, mede-uitvinder van MammaPrint, onderscheiden met de PMWC Luminary Award op de Precision Medicine World Conference 2020


IRVINE, Californië en AMSTERDAM, 17 januari 2020 /PRNewswire/ — Laura van ‘t Veer, Ph.D., medeoprichter van Agendia Inc. en ontwikkelaar van MammaPrint, de 70-gen recidieftest voor borstkankerpatiënten, zal op 21 januari 2020 op de Precision Medicine World Conference worden onderscheiden met de PMWC Luminary Award. Deze prijs erkent die personen die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan het bevorderen van gepersonaliseerde geneeskunde in een klinische setting.

https://mma.prnewswire.com/media/1002892/Agendia_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1002892/Agendia_Logo.jpg]

Als hoogleraar laboratoriumgeneeskunde en directeur toegepaste genomica aan het University California San Francisco Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center streeft dr. van ‘t Veer naar translationele geneeskunde die tot doel heeft de genomische samenstelling van tumoren van patiënten in te zetten om zo hun klinische resultaten te verbeteren. Dr. van ‘t Veer heeft meer dan 280 peer-beoordeelde wetenschappelijke artikelen geschreven en is mede-uitvinder van 6 patenten. In 2007 ontving ze een onderscheiding voor haar gehele werk van de European Society of Medical Oncology (ESMO) voor translationeel onderzoek naar borstkanker, in 2014 ontving ze de European Innovator Award voor vrouwen en in 2015 de EPO European Inventor Award. Vorig jaar werd ze door 24/7 Wall Street erkend als een van 32 uitzonderlijke vrouwelijke uitvinders. Momenteel is dr. van ‘t Veer de voorzitter van het Biomarker-comité voor de door QLHC gesponsorde adaptieve klinische proef I-SPY 2. Door gebruik te maken van genomische informatie van deelnemende patiënten tracht dit onderzoek te verduidelijken hoe verschillende tumoren zullen reageren op nieuwe medicamenteuze behandelingen, waarmee patiëntresultaten worden verbeterd.

Medeoprichter en president van PMWC, Tal Bahar, zei: “We zijn verheugd dat dr. van ‘t Veer zich bij de gewaardeerde groep vrouwelijke leiders uit de academische wereld en de industrie voegt die door de jaren heen zijn geëerd voor hun bijdragen aan precisiegeneeskunde. We kijken er naar uit om van haar te horen tijdens de sessie Leveraging Real World Evidence to Drive Decisions ( Gebruikmaken van bewijs uit de echte wereld om beslissingen te nemen) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2695440-1&h=4000497601&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2695440-1%26h%3D2045725381%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pmwcintl.com%252Fsession%252Fleveraging-rwe-to-drive-decisions_2020sv%252F%26a%3DLeveraging%2BReal%2BWorld%2BEvidence%2Bto%2BDrive%2BDecisions&a=Leveraging+Real+World+Evidence+to+Drive+Decisions+(+Gebruikmaken+van+bewijs+uit+de+echte+wereld+om+beslissingen+te+nemen)].”

Over Agendia Agendia is een moleculair diagnostisch bedrijf dat zich toelegt op het verbeteren van klinische resultaten en het informeren van het traject voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. Het bedrijf biedt momenteel twee commercieel beschikbare genoomprofileringstests, verwerkt in de ultramoderne faciliteit in Irvine, Californië. Agendia biedt ook een sequencingset van de nieuwe generatie voor gebruik door lokale laboratoria buiten de Verenigde Staten.

MammaPrint®, de 70-gen recidieftest voor borstkanker, is de eerste door de FDA goedgekeurde risico-op-recidieftest ondersteund door peer-herziene, prospectieve uitkomstgegevens en opgenomen in zowel nationale als internationale behandelingsrichtlijnen. BluePrint(®), de 80-gen moleculaire subtypebepaling, is een commercieel beschikbare test die de onderliggende biologie van een tumor evalueert om vast te stellen waardoor de groei wordt aangedreven. Samen bieden MammaPrint(®) en BluePrint(®) een uitgebreid genoomprofiel om artsen te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen in de pre- en postoperatieve behandelingssituaties. Door empirisch onderbouwde, nieuwe genoomtests te ontwikkelen, wil Agendia de evoluerende klinische behoeften van borstkankerpatiënten en hun artsen ondersteunen.

Agendia’s testen kunnen worden aangevraagd voor kernbiopsieën of chirurgische monsters met resultaten die binnen slechts 5-7 dagen worden verstrekt om beslissingen voor en na de operatie te informeren, Ga voor meer informatie over de analyses en lopende onderzoeken van Agendia naar www.agendia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2695440-1&h=3737414581&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2695440-1%26h%3D1308997120%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252F%26a%3Dwww.agendia.com&a=www.agendia.com]

Over PMWC:

Precision Medicine World Conference is de grootste en de oorspronkelijke jaarlijkse conferentie die is gewijd aan precisiegeneeskunde. De missie van PMWC is het samenbrengen van erkende leiders, wereldwijde toponderzoekers, medische professionals en innovatoren in de gezondheidszorg en de biotechnologiesector, om praktische inhoud te presenteren die de kenniskloof tussen verschillende sectoren helpt te dichten, waardoor crossfunctionele stimulering en samenwerking worden gevoed, in een poging de ontwikkeling en verspreiding van precisiegeneeskunde te versnellen. Ga voor meer informatie naar https://www.pmwcintl.com/speakers/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2695440-1&h=1375199751&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2695440-1%26h%3D3784622215%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pmwcintl.com%252Fspeakers%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pmwcintl.com%252Fspeakers%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.pmwcintl.com%2Fspeakers%2F]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1002892/Agendia_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2695440-1&h=858865414&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2695440-1%26h%3D728354378%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1002892%252FAgendia_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1002892%252FAgendia_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1002892%2FAgendia_Logo.jpg]

CONTACT: Dina Scaglione, Director, Marketing Operations, 949.910.9401, Dina.scaglione@agendia.com

Web site: http://www.agendia.com/

BizPress.nl