Landelijke behandeling LVB-slachtoffers mensenhandel een feit!


Koraal en Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie lanceren Yip! 

Yip!  (Your Inner Power) is een landelijk behandelprogramma voor jonge mensen met LVB en/of psychiatrische problematiek, die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel en gedwongen prostitutie. 

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn steeds vaker slachtoffer van seksuele uitbuiting zoals gedwongen prostitutie. Hun beperking vraagt om een specifieke benadering waardoor het risico bestaat dat zij binnen het reguliere zorgaanbod niet de juiste hulp krijgen en steeds verder in een neerwaartse spiraal terecht komen. Koraal en het Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie van Lumens hebben hun expertise op dit gebied gebundeld in Yip!. Zij bieden snelle en deskundige hulp voor slachtoffers van mensenhandel met een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrische problematiek. Inmiddels vinden op twee locaties in het land opvang en behandeling van slachtoffers plaats in klinische groepen voor meisjes en jonge vrouwen van 12 tot 27 jaar. Wij bekijken of we op termijn ook een groep voor mannelijke slachtoffers zullen openen.

Veilige omgeving

Het behandelprogramma Yip! werkt vanuit een veilige omgeving met een specialistisch kernteam dat op basis van observatie, analyse en beschikbare cliëntgegevens behandeldoelen stelt en bewaakt. Om optimaal maatwerk te bieden, schakelen we, waar nodig, aanvullende expertise in. Denk daarbij aan een psychiater, gedragswetenschapper, systeemtherapeut, vaktherapeuten of een van onze gespecialiseerde programma’s zoals Equipe Mont Ventoux of de Viervoetertherapie.

Meer dan behandeling

Naast behandeling biedt Yip! onderwijs en (begeleiding naar) werk. Een uniek integraal aanbod dat ons in staat stelt de jongeren altijd die ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Met als doel: weer zelf de regie te krijgen en te houden over hun eigen leven. 

Contact met Yip!

YIP is zowel vast als mobiel op twee nummers te bereiken:

Vast                 088-5057403

Mobiel            088-5057404

Vast                 088-5057401

Mobiel            088-5057402

 

BizPress.nl