Lanceringsweek Schildersvakopleidingen: opmaat extra 1.000 leerlingen


Van 22 tot en met 26 januari organiseren alle 20 Schildersvakopleidingen OnderhoudNL een lanceringsweek als opmaat naar het werven van 1.000 extra leerlingen en leer-werkplaatsen die dit jaar nodig zijn. Zij doen dat met allerlei activiteiten gericht op de bedrijven, scholen en leerlingen. Zo nemen veel Schildersvakopleidingen OnderhoudNL onder hun nieuwe naam deel aan de Open Dagen van de regionale VMBO-scholen of organiseren zij zelf in het voorjaar een Open Dag voor geïnteresseerde leerlingen en hun ouders. Locaties, bedrijfskleding en bedrijfsauto’s en dergelijke zijn inmiddels van de nieuwe huisstijl voorzien. 

De samenwerking is een grote stap om samen blijvend te voorzien in voldoende en goede gekwalificeerde vakkrachten. Uit recent onderzoek blijkt  dat de instroom niet alleen voor het komende  jaar met 1.000 leerlingen moet worden verhoogd, maar ook voor het jaar daarna.

In verband met de introductie van de nieuwe naam van de opleidingen  ontvangen de leerbedrijven van elke schildersvakopleiding persoonlijk een infomap en een nieuw muurbord. 

Kijk voor meer informatie op www.onderhoudnlopleidingen.nl.

BizPress.nl