‘KPN en Vodafone misleiden consument’

SRM dient naar aanleiding van de uitkomsten donderdag tegen zowel KPN als Vodafone een klacht in bij de Reclame Code Commissie. KPN wordt bovendien gedagvaard. 

“Voor een gesprek van een seconde, wordt een minuut aan belkosten afgerekend”, zegt Kohnstamm. Volgens SRM stijgen de kosten voor telefoongebruikers door deze manier van rekenen met veertig procent ten opzichte van de kosten van het feitelijke belgedrag.

Deze vorm van het in rekening brengen van telefoonkosten wordt internationaal ‘smart pricing’ genoemd. KPN is aan het begin van dit jaar overgegaan op deze vorm van factureren, Vodafone deed dat op 6 september.’Smart pricing’ is niet verboden, maar bij wet is vastgelegd dat er duidelijk moet worden vermeld hoe dergelijke kosten worden berekend. “En dat gebeurt niet”, aldus Kohnstamm.

Volgens de marketingdeskundige meldt Vodafone op zijn website dat het “gesprekskosten afrondt op hele minuten’. “Maar Vodafone rond uitsluitend naar boven af en dat wordt met het Nederlandse woord ‘afronden’ niet bedoeld en consumenten interpreteren dit ook anders.”

Bij KPN is de mededeling dat gesprekken altijd naar boven worden afgerond op hele minuten te vinden in een te downloaden toelichting op facturen. Kohnstamm: “Het ultieme bewijs van misleiding: voor aanschaf wordt de waarheid verhuld en na aankoop kan de consument, met de nodige moeite, vinden hoe het zit.”

SRM heeft door marktonderzoekbureau The Choice uit Amsterdam een marktonderzoek laten verrichten onder 400 Nederlandse consumenten. De resultaten ondersteunen de stelling dat er sprake is van misleiding: 49% vindt de communicatie over de ‘smart pricing’ onduidelijk en 65%s vindt na uitleg van de betekenis de communicatie hieromtrent misleidend. 

BizPress.nl