Koraal PSO Trede 2 gecertificeerd


Sinds kort is Koraal in het bezit van het Certificaat Trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit certificaat wordt aan organisaties toegekend die – een meer dan gemiddeld aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt-  een kans op een baan of leerplek bieden.

Radboud Quik, voorzitter Raad van Bestuur Koraal: “Bij Koraal zijn participatie en meedoen in de samenleving echt van betekenis. Wij maken daar werk van. Letterlijk! Sociaal ondernemen is daarom voor ons heel vanzelfsprekend. PSO maakt dat zichtbaar en wij zijn trots op deze erkenning! Het Project Sociaal Ondernemen heeft bij Koraal geleid tot een 40-tal gecreëerde functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn daardoor bovendien anders gaan kijken naar werkzaamheden, functies en mogelijkheden van mensen. Inmiddels hebben meerdere participatiemedewerkers binnen én buiten Koraal hun weg naar een reguliere baan gevonden.”

Het doel van de PSO is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, objectief meet en erkent. De PSO kent vier prestatieniveaus waarvoor een PSO-certificaat kan worden toegekend.

Trede 2 betekent dat Koraal ruim bovengemiddeld presteert in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent ook dat wij voldoen aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Op de PSO-website staat het als volgt omschreven: Organisaties die de norm voor trede 2 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse: ze behoren tot de 25 % best presterende bedrijven.

Koraal

Koraal biedt een uniek, integraal aanbod van zorg, onderwijs én arbeid voor mensen met een complexe problematiek, waarbij de ondersteuning van cliënten en leerlingen in elk van hun levensdomeinen (wonen, leren, werken) op elkaar wordt afgestemd. Koraal heeft meer dan 30 locaties welke zijn ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord- Brabant. Daarnaast heeft Koraal een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis gebundeld wordt. Koraal biedt aan meer dan 5.000 cliënten per dag ondersteuning en advies. Er zijn meer dan 3.500 medewerkers werkzaam.

 

BizPress.nl