KBO-PCOB: Senioren mantelzorgers doen al heel veel


“Vergeten we niet dat senioren mantelzorgers al heel veel doen?” Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, zegt dit in reactie op het vandaag verschenen artikel in de Volkskrant, met als kop ‘Kwaliteit van zorg voor ouderen valt niet te handhaven’.

Vanderkaa: “Senioren dragen aanzienlijk bij aan hun directe omgeving, hun naasten als mantelzorger, als oppasoma- of opa, als vrijwilliger in het buurthuis of ergens anders. Nu stellen dat senioren meer moeten oppakken is wel erg kort door de bocht. Ook het nog meer belasten van de mantelzorger in het verpleeghuis is wel heel makkelijk en doet geen recht aan de realiteit.”

Ook wijst Vanderkaa op het feit dat mantelzorgers, op weg naar het verpleeghuis, zeer betrokken zijn en vaak een intensief proces hebben doorgemaakt waar zij hun geliefden stappen achteruit hebben zien doen. Vanderkaa: “Ouderen en mantelzorgers vragen niet te vroeg om hulp. Als beroep gedaan wordt op het verpleeghuis is dat niet voor niks. Dan zit men vaak al in een heel kwetsbare fase van het leven en is er echt professionele hulp nodig.”

Met de opname in het verpleeghuis breekt ook voor mantelzorgers een kwetsbare periode aan. “Het stellen van eisen over betrokkenheid is wel erg stellig”, aldus Vanderaa. “Zeker als we zien dat gemeenten hun mantelondersteuning niet altijd op orde hebben.”

Het manifest van Hugo Borst, de verontwaardiging van het grote publiek en de brede steun in de politiek kwam er met een reden. Verpleeghuiszorg met mensonterende omstandigheden was er; de beelden lagen er als bewijs. Vanderkaa: “Natuurlijk hebben we te maken met een probleem op de arbeidsmarkt in de zorg. Maar dan verwachten we van de zorgaanbieders meer creativiteit dan de opgeheven armen in de lucht en de roep om soberheid.”

BizPress.nl